Skip to content
Menu
ZUŠ Jozefa Janigu vo Veľkom Mederi: Zápis na školský rok 2024/2025
Regióny
publikované: 1 júna, 2024
Menej ako minútu min.
ZUŠ Jozefa Janigu vo Veľkom Mederi: Zápis na školský rok 2024/2025
Regióny

ZUŠ Jozefa Janigu vo Veľkom Mederi s radosťou oznamuje, že zápis na školský rok 2024/2025 je otvorený!

Termíny zápisu

Ako informuje mesto Veľký Meder, zápis bude prebiehať od 15. júna do 30. júna 2024. Všetci záujemcovia o štúdium sú srdečne vítaní, aby sa prišli zapísať počas týchto termínov.

Študijné odbory

Škola ponúka širokú škálu odborov pre deti a mládež:

  1. Hudobný odbor: Klavír, husle, gitara, flauta, spev a mnoho ďalších nástrojov.
  2. Výtvarný odbor: Kreslenie, maľovanie, grafika, sochárstvo a dizajn.
  3. Tanečný odbor: Balet, moderný tanec, ľudový tanec a ďalšie.
  4. Literárno-dramatický odbor: Herectvo, prednes, réžia a divadelná tvorba.

Postup pri zápise

  1. Vyplnenie prihlášky: Prihlášku je možné získať na sekretariáte školy alebo stiahnuť z webovej stránky školy.
  2. Osobná návšteva: Zákonní zástupcovia spolu s deťmi sú pozvaní na osobnú návštevu školy, kde prebehnú prijímacie skúšky podľa jednotlivých odborov.
  3. Prijímacie skúšky: Deti budú mať možnosť predviesť svoje schopnosti a zručnosti pred odbornou komisiou.

Kontaktné informácie

Pre viac informácií môžete kontaktovať školu:

  • Adresa: ZUŠ Jozefa Janigu, Hlavná 45, Veľký Meder

ZUŠ Jozefa Janigu vo Veľkom Mederi sa teší na všetkých nových žiakov a verí, že každý z nich nájde v našej škole inšpiráciu a radosť z umeleckej tvorby. Nezmeškajte príležitosť a prihláste svoje dieťa na školský rok 2024/2025!

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia, hudobný nástroj a text, v ktorom sa píše „1 Pozývame Vás na ZáPIS DO zuŠ NA ŠKOLSKY ROK 2024/2025 HRA NA NÁSTROJI I SPEV |SPEV| ZBOR I VÍTVARNÍCTVO HERECTVO I 10.-14. 10. 04. JÚNA 2024 13:00 13:00-17:3 07:30 Bližšie informácie: Riaditel'stvo Základnej umeleckej školy Jozefa Janigu Vel'ký Meder, Železničná 16“

© Slovenský večerník/ilustračné foto