Skip to content
Menu
Zlúčenie dvoch štátnych podnikov – Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik do jednej spoločnosti
publikované: 17 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Zlúčenie dvoch štátnych podnikov – Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik do jednej spoločnosti

Ministerstvo životného prostredia dostalo zelenú od vládneho kabinetu na vypracovanie podkladov pre rozhodnutie o zlúčení dvoch štátnych podnikov – Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik do jednej spoločnosti.

Diskusie o možnom zlúčení týchto podnikov prebiehali nielen v rámci ministerstva, ale aj medzi verejnosťou. V prípade, že spojenie by prinieslo hospodársky a ekonomický prínos a zefektívnilo niektoré činnosti, je dôležité pripraviť podklady a analýzy potrebné pre rozhodnutie.

Náklady spojené s vypracovaním podkladov budú hradené z vlastných zdrojov podniku Vodohospodárska výstavba. Ministerstvo uviedlo, že tieto náklady nebudú mať nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy. Podklady by mali vypracovať samotné štátne podniky, na ktoré sa zlúčenie týka.

Vodohospodárska výstavba je zodpovedná za prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a Vodného diela Žilina, investičné projekty a obchod so silovou elektrinou. Slovenský vodohospodársky podnik sa zase zaoberá verejnoprospešnými činnosťami a správou vodohospodársky významných tokov a stavieb.

©Slovenský večerník/ilustračné foto