Skip to content
Menu
ŽELEZNIČNÁ STANICA… trativody, schodisko podchodu a výpravná budova – Rekonštrukcia železničnej trate Humenné – Bánovce nad Ondavou
Regióny
publikované: 22 mája, 2024
Menej ako minútu min.
ŽELEZNIČNÁ STANICA… trativody, schodisko podchodu a výpravná budova – Rekonštrukcia železničnej trate Humenné – Bánovce nad Ondavou
Regióny

Od septembra 2023 realizuje Železničná spoločnosť Slovensko (ŽSR) veľkú rekonštrukciu a elektrifikáciu úseku trate Humenné – Bánovce nad Ondavou. Modernizácia tejto trate prebieha vo viacerých etapách:

Prvá etapa: Úsek Humenné – Strážske je úplne uzavretý a práce potrvajú do októbra 2024.
Ďalšie fázy: Práce v úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske sú plánované do konca júla 2025.
Máj 2024: Aktuálny stav prác

Trativody a káblovody

V železničnej stanici Humenné pokračujú práce na konštrukčných vrstvách železničného spodku. Hlavné činnosti sa sústredia na budovanie trativodov v časti záhlavia smerom k THÚ a spolu s káblovodom aj v smere od podchodu na zastávku Humenné mesto.

Opis fotky nie je k dispozícii.

Na obrázku môže byť oblak

Podchod a schodisko

V mieste novo budovaného podchodu prebieha betonáž stien schodísk a tubusovej časti (steny a strop).

Opis fotky nie je k dispozícii.

Opis fotky nie je k dispozícii.

Železničný spodok

V priestore stanice pokračujú práce na železničnom spodku, najmä v časti od THÚ smerom do stanice, kde je zemná pláň prikrytá geotextíliou, a úroveň pláne železničného spodku je zrealizovaná.
Novopoložené podvaly s koľajou č. 4 sú už viditeľné.
Na obrázku môže byť 1 osoba, vlak a železnica (zľava doprava), realizácia konštrukčnej vrstvy pláne železničného spodku a zazubenie železničného spodku od priecestia pri zastávke Humenné mesto.
Opis fotky nie je k dispozícii.
Výpravná budova a ďalšie práce

Práce pokračujú aj na adaptácii výpravnej budovy, montáži trakčných brán a množstve ďalších drobných činností.
Na obrázku môže byť mrakodrap
Tento rozsiahly projekt modernizácie prinesie zlepšenie infraštruktúry a zvýšenie kvality cestovania na trase Humenné – Bánovce nad Ondavou. Pokračujúce práce sú neoddeliteľnou súčasťou úsilia o modernizáciu železničnej siete na Slovensku.

©Slovenský večerník/ilustračné foto