Skip to content
Menu
Zanikne DeFi  pre nariadenie MiCA?
publikované: 15 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Zanikne DeFi  pre nariadenie MiCA?

Nové regulácie v Európskej únii, konkrétne Nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA), môžu mať značný vplyv na sektor decentralizovaných financií (DeFi). Tieto predpisy sa zameriavajú na protokoly s centralizovanými komponentmi, čo môže viesť k problémom pre niektoré DeFi projekty, ktoré majú centralizované front-endy a sprostredkovateľov.

MiCA vyžaduje, aby protokoly DeFi spĺňali rovnaké licenčné požiadavky a požiadavky Know Your Customer (KYC) ako tradičné finančné spoločnosti. To môže byť ťažká záťaž pre mnohé DeFi projekty, ktoré sa zakladajú na princípoch decentralizácie a anonymizácie.

Niektoré projekty DeFi sa môžu pokúsiť prispôsobiť novým reguláciám tým, že sa stanú hybridnými, kombinujúc decentralizované a centralizované prvky. Iné sa môžu rozhodnúť úplne decentralizovať, aby sa vyhli regulačným požiadavkám.

Napriek tomu je dôležité poznamenať, že MiCA obsahuje výnimku pre plne decentralizované protokoly. Avšak, interpretácia toho, čo znamená „plne decentralizovaný spôsob“, môže byť predmetom diskusií a právnych výkladov.

Je tu aj otázka, ako sa DeFi sektor vyrovná s príchodom inštitucionálnych investorov a potrebou dodržiavať prísne regulácie. Niektoré DeFi projekty sa môžu snažiť zlepšiť svoje nástroje na dodržiavanie súladu, aby prilákali tradičné finančné inštitúcie, zatiaľ čo iné sa môžu rozhodnúť zostať verné svojej decentralizovanej podstate a hľadať iné spôsoby financovania a rozvoja.

Napriek neistote a výzvam, ktoré nové regulácie môžu predstavovať, DeFi sektor sa bude musieť prispôsobiť a inovovať, aby si udržal svoju úlohu v rastúcom digitálnom finančnom prostredí.

ZUdroj: cointelegraph

Príspevok Zanikne DeFi pre nariadenie MiCA? je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.