Skip to content
Menu
Začína čipovanie nádob na ulici 1. mája v Leopoldove
publikované: 15 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Začína čipovanie nádob na ulici 1. mája v Leopoldove

V pondelok 15. apríla 2024 sa začína inovatívny proces čipovania nádob na komunálny odpad a papier na ulici 1. mája v Leopoldove.

Ako informuje mesto Leopoldov, tento krok, iniciovaný mestskou správou, má za cieľ zefektívniť a optimalizovať systém likvidácie odpadu v meste a prispieť k udržateľnejšiemu životnému prostrediu.

Občania tejto ulice sú vyzývaní, aby ráno o 6:00 h vyložili svoje nádoby na komunálny odpad aj nádoby na papier pred svoje domy. Tieto nádoby budú vybavené špeciálnymi čipmi, ktoré budú slúžiť na identifikáciu a sledovanie jednotlivých nádob. Proces čipovania bude prebiehať postupne a bude pokračovať až do momentu, kým nebudú očipované všetky nádoby.

V prípade nepriaznivého počasia bude čipovanie preložené na iný termín, aby sa zabezpečilo plynulé a bezpečné vykonanie tohto procesu.

Tento krok predstavuje významný pokrok v modernizácii odpadového hospodárstva v meste Leopoldov. Využitie čipovanej technológie umožní presnejšie sledovanie a riadenie procesu zberu odpadu, čo povedie k efektívnejšiemu využitiu zdrojov a minimalizácii environmentálneho zaťaženia.

Miestna samospráva vyjadruje vďačnosť občanom za ich spoluprácu v tomto dôležitom kroku smerom k udržateľnej budúcnosti. Spoločným úsilím môžeme dosiahnuť čistejšie a zdravšie životné prostredie pre budúce generácie.

© Slovenský večerník/ilustračné foto