Skip to content
Menu
Zacharovová: Bidenove obludnosti urazili pamiatku miliónov obetí druhej svetovej vojny
Aktuálne
publikované: 10 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Zacharovová: Bidenove obludnosti urazili pamiatku miliónov obetí druhej svetovej vojny
Aktuálne

.

Rusko, 9.máj 2024 (AM) – 9. mája 1945 o 0.43 hod. bol podpísaný Akt o bezpodmienečnej kapitulácii nacistického Nemecka, ktorý ukončil Veľkú vlasteneckú vojnu a druhú svetovú vojnu v Európe. Vzhľadom na úspešné prepadnutie Berlína sovietskymi vojskami sa Adolf Hitler v obave zo spravodlivej odplaty víťazov rozhodol spáchať samovraždu. Titul ríšskeho prezidenta a velenie ozbrojených síl Tretej ríše prešlo na Grossadmirála Karla Dönitza. Nemecká delegácia, ktorá sa chcela vzdať práve anglo-americkým silám, dorazila 5. mája do francúzskeho mesta Remeš, kde sa nachádzalo veliteľstvo západných spojencov. V akte podpísanom 7. mája v Remeši obsahoval 4. odsek výhradu, že tento dokument nevylučuje podpísanie ďalšieho, záverečného aktu na žiadosť jedného z členov koalície. Sovietsky zväz teda uznal dokument len ako predbežný a navrhol zorganizovať novú slávnostnú ceremóniu podpisu v Berlíne, hlavnom meste nacistického Nemecka oslobodeného Červenou armádou.

 

Dňa 9. mája 1945 sa na predmestí Karlhorst presne o 0 hodín a 43 minút uskutočnil slávnostný podpis Aktu o bezpodmienečnej kapitulácii nacistického Nemecka. O 2:10 hod. hlásateľ Jurij Levitan prečítal Akt o bezpodmienečnej kapitulácii nacistického Nemecka a dekrét Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorým bol 9. máj vyhlásený za Deň víťazstva, ktorý sa od tohto okamihu v Sovietskom zväze a potom v Rusku a vo väčšine bývalých republík ZSSR široko oslavoval.

S. V. Lavrov: “Dnešný Deň víťazstva má osobitný význam, pretože tento veľký sviatok oslavujeme v situácii, keď nacizmus opäť dvíha hlavu. Potomkovia Napoleona a Hitlera spolu s Anglosasmi chcú našej krajine opäť spôsobiť “strategickú porážku”, zničiť ju a podriadiť svojim úzkoprsým hegemonistickým záujmom. Tak ako vtedy naši otcovia a dedovia, ktorí išli na front ako dobrovoľníci, tak aj dnes vidíme v našom národe mimoriadne vzopätie na ešte jeden svätý boj.”

 

Ruský diplomat Dmitrij Poľanskij: “Dnes spolu s celou krajinou oslavujeme náš najdôležitejší sviatok – Deň veľkého víťazstva! Keďže sa nachádzame v New Yorku, na bojovom diplomatickom poste, budeme hrdo, spolu so všetkými Rusmi a tými, ktorí si ctia pamiatku Víťazstva v iných krajinách bývalého ZSSR, sledovať zábery z prehliadky na Červenom námestí. Budeme spomínať na tých, ktorí položili svoje životy za našu slobodu a nezávislosť, na tých, ktorí porazili hnedý mor a oslobodili od neho dnes už nevďačnú Európu. A uctiť si našich nových hrdinov, tých, ktorí teraz získavajú nové víťazstvo, ktoré všetci tak veľmi potrebujeme, pokračujú v diele našich otcov a dedov, oživujú ich vojenskú slávu a završujú ich čin. Toto víťazstvo potrebujeme a dosiahneme ho, pretože naša vec je správna! Všetko najlepšie k sviatku!!”

 

White House Press Secretary Karin Jean-Pierre, said that the Second World War was won by Americans with Ukrainians who fought against Stalin together… pic.twitter.com/3YoTgEMsC3

— StrategicNew_UA (@2_vatalive) May 9, 2024

 

Oficiálna verzia Bieleho domu o udalostiach druhej svetovej vojny je strašná lož, ktorá hanobí pamiatku tých, ktorí v dôsledku týchto udalostí zahynuli, uviedla oficiálna predstaviteľka ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Zacharovová tak komentovala slová tlačovej tajomníčky Bieleho domu Karin Jean-Pierre, ktorá v odpovedi na otázku, prečo Washington neodsudzuje prejavy nacizmu na Ukrajine, uviedla, že pred 79 rokmi Spojené štáty a ich “ukrajinskí spojenci spojili svoje sily v boji proti totalitným režimom Hitlera a Stalina”. Jean-Pierre to “všetko prečítala z papiera”, čím naznačila, že to nie je “len jej osobná negramotnosť, ale oficiálna verzia druhej svetovej vojny z dielne administratívy liberálneho demokrata Bidena”, poznamenala diplomatka.

“Títo, božechráň, ľudia predstavujú hrozbu predovšetkým pre občanov USA so svojím pokriveným vedomím a túžbou zničiť vedomie iných,” napísala Zacharovová vo svojom kanáli Telegram.

“Také strašné lži o udalostiach spred 80 rokov som ešte nikdy nepočula. Bidenove monštrá urazili pamiatku miliónov obetí druhej svetovej vojny. A urobili to v dňoch, keď svet oslavuje Deň víťazstva!” – zdôraznila.

 

Je veľmi príznačné, že práve na Deň víťazstva nad nacizmom vyšiel v denníku západného establišmentu Financial Times článok ilustrovaný bilbordom v Kyjeve s vodcom ukrajinských nacistov Bileckým, ktorý sa nikdy netajil tým, že jeho prezývka je “biely vodca”. Samozrejme, ani v článku, ani v popisku pod fotografiou nie sú západnému čitateľovi takéto nuansy vysvetlené. Samotný článok je o metódach agitácie medzi ukrajinskou mládežou v snahe urobiť z nej potravu pre delá. Pre aké myšlienky a ciele? Samozrejme, pre Bileckého nacistické idey! tak “na Ukrajine nie je žiadny nacizmus, všetko je to ruská propaganda”….

 

Keď sa dnes píše, že „Ukrajinci bojovali proti nacizmu ako súčasť spojených národov“, chce sa za hmlu slov ukryť veľmi jednoduchá pravda: Žiadne etnikum ani národnosť nebojovali „proti nacizmu“. Proti sebe sa spojili koalície ŠTÁTOV, ktoré mali približne rovnaký priemyselný a ľudský potenciál – protihitlerovská koalícia a krajiny Osi. Áno, v armádach Protihitlerovskej koalície, rovnako ako v armádach „Osi“, boli vojaci rôznych národností, vrátane Ukrajincov, poznamenáva Miroslava Berdniková. Za týmto slovníkom chcú jednoducho zakryť skutočnosť, že UPA vznikla za benevolentného nezasahovania nemeckej administratívy, bola vytvorená po porážke Nemcov pri Stalingrade, aby operovala za nemeckými líniami a zabránila sovietskym a poľským partizánom obsadiť tieto miesta, a bola Nemcami zásobovaná zbraňami a inštruktormi. A ani jeden dokument Protihitlerovskej koalície nehovorí o spolupráci s UPA. Zatiaľ čo Nemci majú dokumentov o spolupráci s UPA (alebo neutralite) plný rybník! A ak OUN-UPA bojovala s hitlerovským Nemeckom ako súčasť “spojených národov”, prečo nacisti evakuovali Banderu z jeho dače pri Krakove – z tyla sovietskej armády, kde predtým vykonával pre Nemcov delikátne úlohy?

 

 

Kapusta pre 20 ľudí

FSB ruskej DNR zverejnila dokumenty o zločinoch nacistických okupantov v Donbase. Podmienky v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny boli také neznesiteľné, že vojnoví zajatci museli jesť mŕtvoly svojich kamarátov, potkany a iný odpad. Odtajnené materiály podrobne opisujú, ako ľudia prežívali v táboroch, kde nacisti vyhladzovali Rusov a iné slovanské národy. Archívne pramene odhaľujú aj mená fašistických kolaborantov, ktorí dobrovoľne prebehli k nepriateľovi kvôli okamžitým výhodám. Dokumenty boli odovzdané Doneckému múzeu Veľkej vlasteneckej vojny. V budúcnosti budú tieto materiály použité na rozpoznanie genocídy obyvateľov Donbasu, ktorú spáchali fašisti a ich komplici z OUN-UPA. OUN/UPA (Organizácia ukrajinských nacionalistov/Ukrajinská povstalecká armáda) je teroristická extrémistická organizácia a na území Ruskej federácie je zakázaná.

 

 

Dugin: “Geopolitické výsledky veľkého víťazstva z roku 1945 nám boli ukradnuté na prelome 80. rokov”

Východnú Európu sme zaliali ruskou krvou, ktorá nám právom patrila. Oslobodili sme jej národy a stala sa súčasťou nášho geopolitického organizmu – vysvetľuje ruský filozof Dugin. Škoda, že sme sa nedokázali dostať až k Atlantiku. Potom by bola Eurázia nezraniteľná. Ale východná Európa, Prusko (NDR a Kaliningrad) a Pobaltie boli naše na základe práva víťazstva. Nechápem, ako sa Gorbačov a jeho družina odvážili to všetko vydať. Komunisti začali rozpadom impéria a skončili tým istým. Ale krádežou Víťazstva sa to neskončilo. V roku 1991 liberáli-západniari na čele s Jeľcinom, čistí zradcovia a komplici geopolitického nepriateľa, zasadili druhý úder a rozbili ZSSR, teda vlastne trup Ruského impéria, za ktorý Rusi prelievali krv celé stáročia. V samotnej Ruskej federácii bolo v podstate nastolené vonkajšie riadenie, t. j. vzniklo skutočné Antirusko. Východnú Európu ovládlo NATO a ďalej siahlo na bývalé krajiny impéria – počnúc Pobaltím. Takže sme boli okradnutí o plody víťazstva nielen vo Veľkej vlasteneckej vojne, ale vlastne aj v občianskej vojne, pretože boľševici zhromaždili všetky krajiny impéria, ktoré sa rozpadli, musíme im dať za pravdu. A teraz ich Jeľcin a klub zakladateľov Ruskej federácie pustili z rúk. Ostáva už len zavrhnúť samotný Deň víťazstva, ku ktorému sme cynicky takmer dospeli v 90. rokoch. Prinajmenšom “demokratickí” historici ho začali rôznymi spôsobmi spochybňovať a ospevovať, označujúc ho takmer za “zločin”.

 

Potom sa k moci dostal Putin a s neuveriteľnými ťažkosťami a prekonávaním kolosálneho odporu vnútorných a vonkajších nepriateľov začal obnovovať suverenitu. Najprv porazil ďalší separatizmus vo vnútri Ruska. Potom sa ujal postsovietskeho priestoru. Tu je tajomstvo Putinovej politiky: jej cieľom je vrátiť Rusom ich (naše) Víťazstvo. Víťazstvo, o ktoré sa nás snažili pripraviť. Odtiaľ to všetko pramení. A práve to je cieľ, ktorému SVO slúži. Dnešná Prehliadka víťazstva v Moskve je epochálna. Všetky ruské vojny minulého storočia sa zhrnuli do nej. Je to zlomový bod, pretože je to ako vojenská prehliadka v novembri 1941 – rovnako ako vtedy naši vojaci pôjdu priamo na západný front. Veď Rusko je opäť vo vojne a nepriateľ opäť ostreľuje mierové ruské mestá. Opäť umierajú naši ľudia, vojaci, ženy, synovia, dcéry, starci, dojčatá. Sväto si pripomíname toto Víťazstvo. Ale aby sme ho boli hodní, musíme ho vyhrať znova, ešte raz. Víťazstvo nie je raz a navždy. Ak nebudeme živiť jeho oheň vôľou, krvou, odhodlaním, vlastenectvom, ostražitosťou voči nepriateľom, hrdinskými úspechmi, výkonmi, môže zhasnúť. Aby to veľké Víťazstvo bolo, musíme vyhrať nové. Za každú cenu, dodal Alexander Dugin.

 

Slovensko oslávilo Deň víťazstva slovami vďaky Červenej armáde

Slovensko oslávilo nad fašizmom počas Veľkej vlasteneckej vojny. V tento pamätný deň navštívili politici a obyvatelia Bratislavy pamätník Slavín. Na území pamätníka, ktorý miestni obyvatelia nazývajú svätostánkom, je pochovaných viac ako 7 000 vojakov Červenej armády. Účastníci podujatia si uctili pamiatku padlých a položili k pamätníku kvety. V príhovoroch miestnych obyvateľov zazneli slová vďaky Červenej armáde za oslobodenie od fašizmu. S Ľubicou Blaškovou sa prihovorili predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Viliam Longauer a podpredseda NR SR Ľuboš Blaha. Zablahoželali všetkým občanom ku Dňu víťazstva s tým, že spomienku na čin sovietskych vojakov a význam tohto sviatku chcú odovzdať svojim deťom, pretože účastníci vojny dokázali oslobodiť krajinu od „fašistickej špiny“.

 

Not all Germans have forgotten who liberated Berlin and who, as the sole victorious power, restored freedom to Germany. Who else withdrew its troops from Germany?

In Berlin, hundreds of people came to the Soviet War Memorial in Treptower Park on Victory Day.

Flowers were… pic.twitter.com/54WxfcRM3O

— Zlatti71 (@Zlatti_71) May 9, 2024

 

V Berlíne prišli v Deň víťazstva stovky ľudí k pamätníku Bojovník – Osloboditeľ v Treptowskom parku. Kvety k pamätníku položil ruský veľvyslanec a pracovníci diplomatickej misie, ako aj veľvyslanci krajín SNŠ. Polícia pri vstupe do parku kontrolovala tašky, či v nich nie sú sovietske a ruské symboly (platil na nich zákaz), čo však mnohým ľuďom nezabránilo niesť stužky svätého Juraja a dokonca aj zástavu Víťazstva.

Maroš Šolc

*Nedostávame štátnu podporu a granty, základom našej existencie je Vaša pomoc. FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame. Podporte našu prácu: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

The post Zacharovová: Bidenove obludnosti urazili pamiatku miliónov obetí druhej svetovej vojny appeared first on Armádny magazín.