Skip to content
Menu
Význam zlata ako geopolitického diverzifikátora
publikované: 7 júla, 2024
Menej ako minútu min.
Význam zlata ako geopolitického diverzifikátora

Zlato, dlhodobo považované za bezpečný prístav pre investorov, si udržiava svoju pozíciu aj v turbulentných časoch. UBS, jedna z popredných svetových finančných inštitúcií, nedávno zdôraznila význam zlata ako najpreferovanejšieho geopolitického diverzifikátora zabezpečenia a portfólia. V správe, ktorá analyzuje investičné lekcie pre druhú polovicu roku 2024, banka poukazuje na silnú výkonnosť trhu, ktorá bola poháňaná investíciami do umelej inteligencie, a odporúča diverzifikované portfóliá naprieč rôznymi aktívami, regiónmi a sektormi.

Diverzifikácia je kľúčová v období politických a ekonomických neistôt, ako sú tie, ktoré boli nedávno zdôraznené počas amerických volebných debát. UBS odporúča investorom pripraviť sa na nižšie úrokové sadzby a vyvíjajúce sa politické prostredie tým, že budú budovať vyvážené a diverzifikované portfólio. Zlato je v tomto kontexte hodnotené ako atraktívny nástroj, ktorý môže poskytnúť istotu v čase neistoty.

V prvej polovici roku 2024 zaznamenal trh silnú výkonnosť, čo UBS pripisuje priaznivému pozadiu pre globálne akcie a očakávaniam, že diskontné faktory budú klesať s normalizáciou inflácie a začiatkom cyklu uvoľňovania zo strany centrálnych bánk. UBS tiež poznamenáva, že umelá inteligencia (AI) zostala dominantnou hnacou silou obchodných investícií a výkonnosti trhu, čo naznačuje, že technologický pokrok bude naďalej významným faktorom v investičnom prostredí.

Zlato ako investícia má viacero výhod. Okrem toho, že slúži ako hedž proti inflácii a menovým kolísaniam, ponúka aj diverzifikáciu od tradičných finančných aktív, ako sú akcie a dlhopisy. V čase geopolitickej neistoty môže zlato poskytnúť stabilný základ portfólia, čo je dôvod, prečo UBS odporúča alokáciu okolo 5% v diverzifikovaných a vyvážených portfóliách založených na americkom dolári.

Investori by mali zvážiť zlato nielen ako ochranu pred geopolitickými rizikami, ale aj ako prostriedok na zachovanie hodnoty v dlhodobom horizonte. S rastúcou neistotou v globálnom ekonomickom prostredí a potenciálnymi výkyvmi na trhoch môže zlato poskytnúť istotu, ktorú hľadajú mnohí investori.

Vzhľadom na tieto faktory je zrejmé, že zlato zostáva dôležitou súčasťou investičnej stratégie, a to nielen ako prostriedok na ochranu majetku, ale aj ako aktívum s potenciálom rastu hodnoty. Ako UBS zdôrazňuje, význam zlata v portfóliu by mal byť posudzovaný s ohľadom na aktuálne ekonomické a politické podmienky, pričom by mal byť vždy zvážený ako súčasť širšej stratégie diverzifikácie.

Zdroj: bitcoin

Príspevok Význam zlata ako geopolitického diverzifikátora je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.