Skip to content
Menu
V Sabinove vznikne náučné video o našom historickom hradobnom opevnení
Regióny
publikované: 20 mája, 2024
Menej ako minútu min.
V Sabinove vznikne náučné video o našom historickom hradobnom opevnení
Regióny

Projekt Oživené pamiatky oslovil zástupcov mesta Sabinov a požiadali nás, či by sme mohli vytvoriť náučné video o našom historickom hradobnom opevnení.

Cieľom projektu Oživené pamiatky je motivovať ľudí k zodpovednému prístupu k nášmu kultúrnemu dedičstvu formou pozitívnych príkladov obnovy. Rozhodli sa pre naše mestské opevnenie, pretože prešlo rekonštrukciou. Južná časť mestského opevnenia bola obnovená v roku 2022, pričom sa zrekonštruovalo takmer 600 metrov opevnenia a dobudovali sa 3 bašty do pôvodnej výšky (najvyššia veža dosahuje 14,5 metrov).

Hradobný goticko-renesančný systém v Sabinove je charakteristický svojím pomerne veľkým rozostupom veží (50-77 metrov), ktorý bol prispôsobený vyspelým strelným zbraniam, ako sú hákovnice. Pôvodne sa mestské opevnenie v Sabinove skladalo z 16 bášt, pričom v súčasnosti sú náznakové zrekonštruované do výšky sedenia 3 veže v severnej časti mestského opevnenia.

Nebudovaním významu pamiatok a ich hodnoty, ako aj nepochopením podmienok na ich obnovu, sa často prejavuje neúcta k nim zo strany bežných ľudí. Ambíciou projektu Oživené pamiatky je objasniť problematiku obnovy a predstaviť vzorne zreštaurované objekty prostredníctvom zobrazenia remeselných postupov s využitím tradičných stavebných materiálov.

Prvý natáčací deň sa začal 17. mája 2024. Očakáva sa, že finálnu verziu videa uvidíme ešte v lete tohto roku. Tešíme sa na príležitosť poukázať na jednu z dominánt nášho mesta.