Skip to content
Menu
Úrady práce sú pripravené pomôcť absolventom stredných a vysokých škôl pri hľadaní zamestnania
Aktuálne
publikované: 2 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Úrady práce sú pripravené pomôcť absolventom stredných a vysokých škôl pri hľadaní zamestnania
Aktuálne

2.6.2024 (SITA.sk) – Úrady práce sú pripravené podporiť absolventov škôl pri hľadaní práce. V máji opúšťajú brány stredných a vysokých škôl prví tohtoroční absolventi, mnohí z nich začínajú hľadať zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovali o tom, že sú pripravené stať sa ich sprievodcami pri vstupe na trh práce a poskytnúť im rôzne formy podpory pri naštartovaní kariéry.

Zároveň môžu absolventom aj finančne asistovať pri rozvoji zručností, doplnení vzdelania a získaní pracovnej praxe. Pre využitie týchto služieb je potrebné, aby sa absolventi evidovali na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie.

Tí, čo sú viac ako jeden mesiac zaregistrovaní ako uchádzači o zamestnanie, môžu v rámci národného projektu žiadať úrad práce o zaradenie na prax a o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie praxe.

Príspevok vo výške životného minima

„Príspevok sa poskytuje vo výške životného minima, čo je aktuálne 268,88 eur mesačne, po dobu 3 až 6 mesiacov, a je určený uchádzačom vo veku do 30 rokov, ktorí dosiahli najviac stredné odborné vzdelanie a nepokračujú v procese vzdelávania ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave. Prax je podporovaná predovšetkým u zamestnávateľov zo súkromného sektora a na pozíciách v súlade s prioritami zelenej, sociálnej a digitálnej ekonomiky. Zamestnávateľom umožní spoznať mladého človeka a ponúknuť mu aj pracovnú príležitosť, “ uvádza vedenie úradu práce.

O podporu z národného projektu môžu požiadať aj absolventi, ktorí sa rozhodli podnikať, podaním žiadosti o finančný príspevok na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 7 721 eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa snaží podporiť nezamestnaných vrátane absolventov tak, že podporuje zamestnávateľov, aby im dali pracovnú príležitosť.

Projekt Motivuj

Od apríla môžu zamestnávatelia podávať žiadosti o finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie. Cieľom je podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, medzi ktorými môžu byť aj absolventi škôl.

Cieľom projektu Motivuj sa k zamestnaniu je povzbudiť nových zamestnancov k zotrvaniu v novej práci tak, že po nástupe do nového zamestnania môžu požiadať o finančný príspevok. Úrady práce poskytujú príspevok po splnení všetkých podmienok počas trvania pracovného pomeru, a to najviac 6 mesiacov.

Kedy podať žiadosť o príspevok?

Výška príspevku počas prvých troch mesiacov zamestnania je 150 eur mesačne a počas ďalších troch mesiacov 75 eur mesačne. Ak majú absolventi potrebu doplniť si vzdelanie, môžu úrad práce požiadať o zaplatenie kurzu podľa vlastného výberu v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce.

Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Úrady zaplatia vzdelávacie kurzy v plnej výške na základe splnenia podmienok uvedených v dohode o príspevku na vzdelávanie. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie prispejú aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania vo výške 0,95 eur na jednu vyučovaciu hodinu, najviac v sume 190 eur.

Ponuka práce pre absolventov

„Ponuku práce nájdu absolventi aj na webovom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk, ku ktorému má prístup široká verejnosť. Avšak iba uchádzači o zamestnanie si na tomto portáli môžu vytvoriť vlastný profil a aktivovať agenta. Agent automaticky vyhľadá pozície v súlade s predstavami a schopnosťami uchádzača. Výhodou profilu je aj to, že sa vďaka nemu môžu o uchádzačovi jednoducho dozvedieť aj potenciálni zamestnávatelia. S aktuálnou ponukou približne 120 000 pracovných miest je tento portál jednou z najväčších databáz voľných pracovných pozícií na Slovensku,” informuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Absolventi, uchádzači o zamestnanie, sa môžu zapojiť aj do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu, ktorý slúži k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry.

Vyhotovenie individuálneho plánu

Účastníci projektu sa v priebehu siedmich až desiatich poradenských stretnutí zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. Úrady práce ponúkajú aj ďalšie nástroje, ktoré môžu uchádzači o zamestnanie využiť podľa svojej situácie a požiadaviek v snahe uplatniť sa na trhu práce.

Široké portfólio služieb je dostupné pre absolventov, ktorí sa po ukončení štúdia evidujú na príslušnom úrade práce. V prípade záujmu, si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže podať osobne, alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk .

Viac k témam: Absolventi, Sociálne, Trh práce
Zdroj: SITA.sk – Úrady práce sú pripravené pomôcť absolventom stredných a vysokých škôl pri hľadaní zamestnania © SITA Všetky práva vyhradené.