Skip to content
Menu
Turzovka hostila medzinárodnú konferenciu hasičského zboru
publikované: 28 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Turzovka hostila medzinárodnú konferenciu hasičského zboru

Mesto Turzovka sa v sobotu 24. februára 2024 stalo dejiskom významnej udalosti, ktorá zdôraznila dôležitosť cezhraničnej spolupráce v oblasti krízového manažmentu.

Kultúrna sála mesta privítala účastníkov medzinárodnej konferencie hasičského zboru, financovanej v rámci programu INTERREG Poľsko-Slovensko a spolufinancovanej Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Konferencia, zameraná na posilnenie spolupráce a výmenu odborných skúseností medzi hasičmi z Poľska a Slovenska, sa začala príchodom účastníkov o 9. hodine a následne prešla do oficiálneho otvorenia. Predstavené boli najnovšie moduly a technológie, ktoré majú významný potenciál pre zlepšenie efektivity a účinnosti zásahov v krízových situáciách.

Ako informuje mesto Turzovka, medzi účastníkmi bol aj primátor mesta Turzovka, Ľubomír Golis, ktorý konferenciu otvoril a zdôraznil dôležitosť takýchto podujatí pre zvyšovanie bezpečnosti a ochrany občanov. Z partnerského mesta Kenty prišli zástupcovia Angelika Olszewska a Paulina Nikiel, čo poukazuje na silnú medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi Poľskom a Slovenskom.

Program konferencie bol bohatý a rozmanitý, zahŕňajúci prezentácie modulov spadajúcich do kompetencie prezídia HaZZ, ako aj praktické ukážky a diskusie. Medzi hlavné témy patrili záchranné operácie pri povodniach s využitím člnov, pozemné hasenie lesných požiarov v prírodnom prostredí, vysokokapacitné odčerpávanie vody, potápačské a záchranné činnosti stredného rozsahu a využitie dronov pri hasičských zásahoch.

Pozornosť bola venovaná aj modulu ETC (dočasný núdzový tábor), ktorý predstavuje nový prístup v riešení situácií po prírodných katastrofách, keď je potrebné rýchlo zabezpečiť dočasné ubytovanie pre postihnuté osoby.

Diskusia na záver konferencie poukázala na potrebu neustáleho rozvoja technológií a metodík v oblasti hasičského zboru, ako aj na význam medzinárodnej spolupráce pri riešení krízových situácií. Tento projekt, nazvaný „Krizový manažment bez hraníc“, PLSK.01.01.00-00-001/23, je dokonalým príkladom, ako cezhraničná spolupráca môže prinášať konkrétne výsledky a zvyšovať bezpečnosť občanov v oboch krajinách.

Konferencia hasičského zboru v Turzovke tak poskytla platformu pre výmenu skúseností a osvedčených postupov, ktoré prispejú k lepšej pripravenosti na prípadné budúce výzvy. Jej úspech podčiarkuje význam spoločných projektov financovaných Európskou úniou, ktoré zvyšujú kapacity a zručnosti hasičských zborov v celej Európe.

© Slovenský večerník/ilustračné foto