Skip to content
Menu
Talianske učiteľky ocenili inovatívne metódy vzdelávania na Spojenej škole Tokajíckej
publikované: 26 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Talianske učiteľky ocenili inovatívne metódy vzdelávania na Spojenej škole Tokajíckej

BSK:

Začiatkom júna hostila Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, v rámci projektu Erasmus+, KA121, Job shadowing, 2 učiteľky z partnerskej strednej školy IPS “PRINCIPI GRIMALDI” MODICA, Sicília, Taliansko.

Učiteľka AJ Rita Campo a učiteľka študentov so ŠVVP Antonela Denaro sa zaujímali o metódy vzdelávania, využívanie digitálnych aplikácií na jednotlivých hodinách a programovom vzdelávaní v Spojenej škole.

Rita Campo predstavila počas hosťovania učiteľom a študentom školu v Modice, ako aj aplikáciu Wordwall, ktorá obsahuje rôzne kvízy a slovné hry.

Antonela Denaro sa zaujímala o podporné opatrenia, ktoré využíva Spojená škola pri vzdelávaní študentov so ŠVVP, ako aj vysvetlila, ako so študentmi s poruchami učenia a inými diagnózami pracujú na Sicílii.

Talianske učiteľky aktívne participovali na zaujímavých hodinách angličtiny, odborných predmetov a TV, ktoré pripravili učitelia Spojenej školy. Ocenili inovatívne metódy vzdelávania, motiváciu študentov, aktívnu spoluprácu učiteľov a študentov pri tvorbe výsledných produktov, využívanie digitálnych nástrojov vzdelávania a výučbových  programov.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj