Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
5 minutové čítanie

Bratislava preberie do správy parkovacie miesta v Starom Meste

Bratislava preberie do správy parkovacie miesta v Starom Meste

Predmetné parkovacie miesta majú byť súčasťou novej plánovanej zóny č. 0 Centrum - Panenská, ktorá bude súčasťou celomestskej parkovacej politiky a očakáva sa, že budú k dispozícii v lete, pravdepodobne na prelome júla a augusta.

Mesto Bratislava prevzalo správu nad približne 3000 parkovacími miestami v Starom Meste od súkromnej spoločnosti BPS Park, ktorá tieto miesta prevádzkovala takmer 17 rokov. Súd v predbežnom právnom posúdení rozhodol, že zmluva medzi mestom a spoločnosťou o nájme parkovacích miest je neplatná. Túto informáciu vo štvrtok oznámili primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač.

Hlavné mesto iniciovalo súdny spor a dnes už poznáme právny názor súdu, ktorý v predbežnom právnom posúdení vyhlásil zmluvu medzi hlavným mestom a BPS Park za neplatnú, konštatoval Vallo.

Zmluvy, s ktorými si nevedelo poradiť predchádzajúce vedenie mesta ani mestskej časti, boli označené za sporné. Biznis model, ktorý bol nastavený, bol výnosný pre prevádzkovateľa, ale mimoriadne nevýhodný pre Bratislavu a Staré Mesto. Bol zdôraznený fakt, že súkromná spoločnosť minulý rok zaplatila samosprávam približne 560 000 eur, zatiaľ čo celkové príjmy z parkovania v centre mesta sa pohybovali na úrovni približne troch miliónov eur.

Predmetné parkovacie miesta majú byť súčasťou novej plánovanej zóny č. 0 Centrum - Panenská, ktorá bude súčasťou celomestskej parkovacej politiky (PAAS) a očakáva sa, že budú k dispozícii v lete, pravdepodobne na prelome júla a augusta. Príjmy z parkovania budú následne smerovať do rozpočtu mesta a mestskej časti a budú investované do ulíc a verejného priestoru v rámci Starého Mesta.

Podľa Vagača budú tiež schopní lepšie reagovať na podnety obyvateľov danej zóny, napríklad prispôsobením regulácie času podľa vyťaženosti. Verím, že v úzkej spolupráci s mestom bude parkovanie po rokoch bezproblémové a rozumne nastavené, poznamenal Vagač. Budú vytvorené aj klientske miesta, kde poradia nielen obyvateľom, ktorí majú zmluvný vzťah so spoločnosťou BPS Park, ale aj tým, ktorí majú rezidentskú kartu mestskej časti.

Spoločnosť sa odvolala voči rozhodnutiu okresného súdu. Podľa Petra Hercega, vedúceho oddelenia parkovania hlavného mesta, sa však spoločnosť neodvolala voči samotnému rozsudku, ale voči postupu riešenia parkovacích miest, keďže podľa výsledku je hlavné mesto zodpovedné za ich rozhodovanie. Veríme, že obhájime svoju pozíciu, uviedol Herceg.

© Slovenský večerník/ilustračné foto


Slovenský Večerník zverejňuje agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár