Skip to content
Menu
Štafetový beh pre Zdravý Šamorín
publikované: 20 mája, 2024
Menej ako minútu
Štafetový beh pre Zdravý Šamorín

Mesto Šamorín:

Za účasti približne sto detí a žiakov materských a základných škôl, ako aj študentov gymnázií Šamorína sa dnes 20. mája uskutočnil tradičný štafetový beh pre Zdravý Šamorín. Podujatie organizovala samospráva nášho mesta s cieľom propagovať šport a zdravý životný štýl pre deti a mládež.

Trasa štafetového behu bola nasledovná: MŠ Mliečno, ZŠ Mliečno, MŠ ul. Márie, Gymnázium M. R. Štefánika a Imre Madácha, MŠ Veterná, MŠ Gazdovský rad, MŠ Školská, MŠ Dunajská, ZŠ Mateja Bela, ZŠ Mátyása Korvína, Špeciálna základná škola a Hlavné námestie. Bežci niesli vlajku Šamorína. Trasu zabezpečila Mestská polícia Šamorín.

Bežcov mestom sprevádzal Šašo Imi, čiže Imre Kurta zo Šamorína.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým za účasť.
The post Štafetový beh pre Zdravý Šamorín appeared first on Mesto Šamorín – Somorja Város.