Skip to content
Menu
Sociálna poisťovňa vlani dosiahla výsledok hospodárenia takmer 845 miliónov eur
publikované: 22 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Sociálna poisťovňa vlani dosiahla výsledok hospodárenia takmer 845 miliónov eur

Celkový výsledok hospodárenia Sociálnej poisťovne bol k 31. decembru 2023 vo výške 844,75 milióna eur. Vyplýva to z návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2023, ktorú v stredu schválil vládny kabinet.

Dobré správy pre seniorov: Štát im vyplatí v júni zvýšené rodičovské dôchodky

Príjmy Sociálnej poisťovne, teda finančné prostriedky z poistného, pokút a penále a ostatné príjmy vrátane finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, boli vlani vo výške 11,747 miliardy eur. Prevod prostriedkov z minulých rokov bol vo výške 1,051 miliardy eur, teda Sociálna poisťovna mala v roku 2023 zdroje celkom vo výške 12,798 miliardy eur.

Celkové výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne v roku 2023 boli vo výške 11,954 miliardy eur. V roku 2023 Sociálna poisťovňa realizovala aj postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie dôchodkovým správcovským spoločnostiam vrátane penále vo výške 1,235 miliardy eur.

Zdroj: HN