Skip to content
Menu
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 14. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy“
publikované: 23 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 14. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy“

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 14. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže zameranej na problematiku svetelného znečistenia.

Ako informuje Slovenská ústredná hvezdáreň, cieľom tejto súťaže je zvýšiť povedomie o probléme svetelného znečistenia a propagovať správne osvetlenie. Organizátori chcú upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie a fotografie z tejto súťaže budú použité pri propagácii potreby zachovania nočného životného prostredia.

Uzávierka súťaže

Uzávierka súťaže je stanovená na 5. novembra 2024.

Súťažné kategórie

Ako rozhodne nesvietiťSnímky zachytávajúce nesprávne svietenie, ako napríklad nevhodné nasvietenie budov, komunikácií, alebo reklamných plôch.Dokumentácia zbytočného plytvania energiou vrátane ukážok nevhodných svietidiel.
Správne svetloSnímky správneho osvetlenia, ktoré je šetrné k nočnému životnému prostrediu a osvetľuje len požadované miesta.Ukážky správnych typov svietidiel a osvetlenia.
Variácie na tému svetlo a tmaOtvorená kategória, ktorá umožňuje autorom široké pole pôsobnosti na vyjadrenie svojej kreativity.V tejto kategórii sú vítané aj fotomontáže, avšak je potrebné dbať na cieľ súťaže.

Ceny

1. miesto: 180 €
2. miesto: 120 €
3. miesto: 75 €

Prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené finančnými cenami, ktoré určí porota do 10. decembra. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Výsledky

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2025. Výhercovia a účastníci budú informovaní e-mailom.

Podmienky súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby bez ohľadu na vek a štátnu príslušnosť.
Autor môže do jednej kategórie poslať najviac 5 snímok.
Fotografie (minimálne 1 600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme na adresu svietme@suh.sk vo formátoch jpg, tif, bmp alebo png.
Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB.
Každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom ako súťažná práca.
Na súťažných prácach nesmú byť podpisy ani vodoznaky.

Všeobecné podmienky

Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie a súhlasí s podmienkami fotosúťaže.
Fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí ich môžu použiť na nekomerčné účely s uvedením autorstva.
Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Súťaž „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy“ predstavuje skvelú príležitosť na zvýšenie povedomia o správnom osvetlení a ochrane nočného prostredia. Tešíme sa na jedinečné a inšpiratívne fotografie od účastníkov!

© Slovenský večerník/ilustračné foto