Skip to content
Menu
Sereď otvára moderné športoviská pre verejnosť
publikované: 13 apríla, 2024
2 min.
Sereď otvára moderné športoviská pre verejnosť

Mesto Sereď, pod vedením primátora Ing. Ondreja Kurbela, nedávno slávnostne odovzdalo do užívania verejnosti štyri obnovené športoviská, označené ako dôležité zdroje pre zdravý životný štýl obyvateľov.

Ako informuje mesto Sereď, tieto nové priestory, zmodernizované z externých zdrojov v hodnote vyše 300-tisíc eur, predstavujú širokú škálu športových aktivít a sú prístupné všetkým Seredčanom.

Nové multifunkčné ihrisko, inkluzívne ihrisko pre seniorov, fitness prvky, workoutová zostava, a detské ihrisko s päťmetrovou pyramídou a exteriérovým šachom – to sú len niektoré z vybavení, ktoré sa nachádzajú na týchto lokalitách. Zároveň sú súčasťou týchto moderných športovísk aj nové lavičky a tri mobilné defibrilátory, ktoré prispievajú k bezpečnosti a pohodliu užívateľov.

Financovanie týchto projektov bolo možné vďaka štedrým zdrojom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci programu Podpora regionálneho rozvoja. Primátor Kurbel vysvetlil, že úspešné získanie týchto finančných prostriedkov bolo dôležitou súčasťou jeho volebných priorít a že obnova športovísk bola jedným z kľúčových cieľov jeho administratívy.

Aktuálny projekt rekonštrukcie športovísk v Seredi je podľa primátora Kurbela významným príkladom systematickej práce samosprávy na obnove verejných plôch. Podľa jeho slov by mali obyvatelia mesta mať možnosť športovať vo voľnom čase zdarma a v kvalitných podmienkach 21. storočia. Dôraz kladieme aj na kultúrnosť prostredia, ktorá sa podpisuje na kultúrnosti nášho vnútra. Veríme, že tieto nové priestory výrazne prispievajú k tomuto cieľu.

Oficiálne otvorenie športovísk sa uskutočnilo počas tradičného Športového štvrtka, ktorý je súčasťou iniciatívy radnice priblížiť sa mladým obyvateľom mesta. Táto udalosť poskytla príležitosť nielen na športové aktivity, ale aj na vzájomné stretnutie a spoznanie sa obyvateľov s predstaviteľmi miestnej samosprávy.

Nové športoviská v Seredi majú za cieľ nielen podporovať zdravý životný štýl, ale aj vytvárať miesta pre spoločné aktivity a posilňovať väzby v komunite. Súčasťou tejto vízie je aj pravidelné podporovanie podobných podujatí, ako je Športový štvrtok, ktorý ponúka mládeži príležitosť objaviť rôzne športové aktivity a stretnúť sa s členmi miestnej samosprávy.

Nové športoviská v Seredi sú jasným príkladom toho, ako miestna samospráva môže systematicky investovať do obnovy verejných priestorov a prispievať k zlepšeniu životnej kvality obyvateľov.

© Slovenský večerník/ilustračné foto