Skip to content
Menu
Schválená dotácia na cyklotrasy  v Skalici
publikované: 24 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Schválená dotácia na cyklotrasy  v Skalici

V Skalici sa tešíme na rozšírenie cyklotrás v rámci intravilánu, vďaka schválenej dotácii z programu Interreg SK-CZ 2021-2027.

Prvým krokom k tomuto úspechu bola kvalitná projektová dokumentácia, ktorú sme vypracovali. Ďalším dôležitým krokom bolo napísanie žiadosti o dotáciu, ktorá nám nakoniec priniesla finančné prostriedky na tento projekt. Chceme preto opäť poďakovať celému tímu, ktorý sa v septembri podieľal na príprave tejto žiadosti! Hodnota projektu je 747 953 eur, informuje Mesto Skalica.

Prvá nová cyklotrasa bude mať dĺžku 1 298 metrov a spojí SNP s Koreszkovou ulicou. Na SNP sa plánuje vyznačenie cyklopruhu na súčasnom chodníku, zatiaľ čo na Koreszkovej ulici sa rozšíri existujúci chodník.

Druhá časť trasy bude merať 634 metrov a bude súčasťou Ulice Pplk. Pľjušťa. Cyklopruhy na tejto časti budú vybudované priamo na existujúcej komunikácii.

Tretia časť trasy bude dlhá 605 metrov a bude sa nachádzať na Ulici D. Jurkoviča. Aj tu sa plánuje vytvorenie cyklopruhov na súčasnej komunikácii.

Predpokladaným začiatkom prác je jar/leto 2025, čo nám dáva dostatok času na prípravu a dokončenie tohto dôležitého projektu pre naše mesto.

©Slovenský večerník/ilustračné foto