Skip to content
Menu
S dobrou vôľou po juhu Slovenska
publikované: 26 mája, 2024
Menej ako minútu min.
S dobrou vôľou po juhu Slovenska

„Príďte aj inokedy, nielen na Vianoce …“ častokrát zaznievalo od obyvateľov zariadení a ich vedúcich pri návštevách Autobusu dobrej vôle. Tento už skoro tridsať rokov v predvianočnom čase štartuje s mladými dobre naladenými krojovanými Hrušovčanmi a košmi plných dobrôt do rôznych domovov po Slovensku. Účastníci ADV navštevujú deti aj seniorov, ktorí nemajú v živote toľko šťastia, aby boli v ťažkých životných chvíľach obklopení svojimi blízkymi rodinnými príslušníkmi. So svojimi trápeniami, ale aj radosťami sa delia s cudzími ľuďmi, ktorí im vynahrádzajú rodinu – či už v detských domovoch, domovoch sociálnych služieb, zariadeniach pre seniorov alebo v zdravotníckych inštitúciách. Ich obyvateľov dokáže potešiť aj to, že okrem tej ,,náhradnej rodiny“, ktorú si v zariadení vytvorili,  je ešte niekde niekto, kto si na nich aj vo svojom  kolobehu života spomenie a chce ich len tak – potešiť a obdarovať. Po predchádzajúcich návštevách a pekných kultúrnych programoch spojených s chvíľami medzigeneračných stretnutí v týchto zariadeniach ešte istý čas zostáva dobrý duch človečiny.

Organizátori akcie, Matica slovenská, ZŠ s MŠ Hrušov, Obec Hrušov, Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko V. Krtíš, rodičia detí a ďalší  sa rozhodli splniť prosbu. Pripravili a zrealizovali ,,jarnú časť“ tohto podujatia, a tak 26. apríla 2024 vyštartoval na svoju púť s krásnou myšlienkou jarný Autobus dobrej vôle. Členovia Detskej Folklórnej skupiny Ragačinka s Ľudovou hudbou Horička navštívili a potešili seniorov v Domovoch sociálnych služieb v Teranoch a Dvoroch nad Žitavou. Svojimi piesňami, tancami rozdávali radosť, úsmev na tvári a privodili často aj slzičku v oku. V rámci výbornej spolupráce s Domom Matice slovenskej v Komárne boli pripravené aj návštevy DSS v tamojšom meste, ale pre nepredvídané okolnosti bol tento zámer preložený na iný termín. Aj tak si účastníci ADV mohli pozrieť zaujímavosti mesta, ochutnať miestne špeciality a boli pozvaní ako hostia na premiéru muzikálu „Cicušky“. Za to patrí komárňanským matičiarom, ale i všetkým, ktorí prispeli k výbornej atmosfére a naplneniu cieľov podujatia úprimné poďakovanie.

Ján Brloš