Skip to content
Menu
Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B. Nedožerského v Prievidzi
publikované: 24 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B. Nedožerského v Prievidzi

Prievidza – Mesto vstupuje do nového obdobie zlepšenia verejných priestorov prostredníctvom podpisu zmluvy so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na vyhotovenie projektovej dokumentácie a autorského dohľadu k revitalizácii priestoru pred budovou Gymnázia V.B. Nedožerského.

Celková suma tejto investície dosahuje 24 450 eur, informuje Mesto Prievidza.

Už v minulom roku mesto iniciovalo spracovanie architektonickej štúdie, ktorú vypracovali študentky Fakulty architektúry a dizajnu STU. Projektová dokumentácia bude nadväzovať na túto štúdiu a vykoná sa v súlade s jej princípmi.

„Cieľom tejto iniciatívy je oživenie verejného priestoru medzi obchodným domom a budovou gymnázia, ktorý momentálne nezapadá do vizuálneho kontextu a neposkytuje dostatočné možnosti pre študentov,“ zdôraznil viceprimátor Michal Dobiaš.

Plán obsahuje odstránenie časti oplotenia s vstupnou bránou, čo umožní vytvorenie atraktívneho a funkčného priestoru pred budovou gymnázia. Súčasťou navrhovaných zmien je aj vytvorenie technicky prístupnej bezbariérovej rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako aj relaxačnej zóny pre študentov, kde by mohli prebiehať aj rôzne vzdelávacie aktivity.

Pri vytváraní návrhu bol zohľadnený predovšetkým pohyb chodcov, a preto bola priorita venovaná vytvoreniu pešej zóny bez možnosti kolízií s automobilmi. Obslužná doprava bude určená výlučne na zásobovanie prevádzok, čím sa zabezpečí bezpečnosť a plynulosť pešej premávky v danej oblasti.

©Slovenský večerník/ilustračné foto