Skip to content
Menu
RESTORATÍVNA JUSTÍCIA – Medzinárodná vedecká konferencia, 27
publikované: 27 júna, 2024
Menej ako minútu min.
RESTORATÍVNA JUSTÍCIA – Medzinárodná vedecká konferencia, 27

RESTORATÍVNA JUSTÍCIA – Medzinárodná vedecká konferencia, 27. jún 2024
Právnická fakulta UK Bratislava

Milí naši sledovatelia, dávame vám všetkým do pozornosti, že dňa 27.6.2024 sa na pôde Právnickej fakulty UK Bratislava uskutoční medzinárodná vedecká konferencia, ktorej nosnou témou bude RESTORATÍVNA JUSTÍCIA.

✍🏻 JUDr. Martin Ribár – advokát a predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT

Cieľom medzinárodnej konferencie je identifikovať ako rezervy legislatívne tak aj právno-aplikačné, pomenovať dôvody, prečo sa restoratívna justícia v pomeroch Slovenskej republiky neaplikuje v požadovanej miere a navrhnúť postupy ako tento celoeurópsky trend presadiť v rámci Slovenskej republiky, a to v súlade s judikatúrou ESĽP a SD EU, ako aj medzinárodnými odporúčaniami.
Okrem trestného práva súvisí táto problematika primárne s kriminológiou, penológiou a mediačnou a probačnou prácou, vrátane nevyhnutnej diskusie o reforme väzenstva.

JUDr. Martin Ribár – dostal som pozvánku na uvedenú konferenciu, a možnosťou vystúpiť s príspevkom na tému: „Humanizácia väzby“
👉🏻 okrem iného budem prítomným prezentovať reálny opis podmienok vo výkone väzby, spolu s prezentovaním vizuálneho zobrazenia niektorých častí ÚVV Banská Bystrica ..

Opakovane tvrdím, že k výsostne odborným otázkam trestného práva sa NAJVIAC paradoxne vyjadrujú tí, ktorí o trestnom práve dokopy nič nevedia, nie sú ani právnici, a prezentujú POLITICKÉ a NIE ODBORNÉ NÁZORY..

Odbornosť šla na Slovensku bokom – „PREKRIČALI“ ju opäť raz čisto politické NEODBORNÉ tvrdenia..

Preto som rád, že sa organizuje táto „právnická“ a iné podobné vedecké konferencie, a chcem veriť, že do budúcna zvíťazí pri odborných otázkach ODBORNOSŤ a nie POLITIKA..
a to vo všetkých sférach spoločnosti, nie iba v oblasti trestného práva..

ℹ viac informácií o uvedenej vedeckej konferencii dňa 27.6.2024 na PF UK Bratislava:

https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/pravnicka-fakulta-uk/article/medzinarodna-vedecka-konferencia-restorativna-justicia/

Milí naši sledovatelia, napíšte nám prosím vo vašich komentároch:

🔶Aký je váš osobný názor, víťazí na Slovensku ODBORNOSŤ alebo POLITIKA a politické názory, a to vo všetkých sférach spoločnosti ??
🔶Myslíte si, že „raz“ bude na prvom mieste pri riešení odborných spoločenských otázok ODBORNOSŤ ??

(Feed generated with FetchRSS)

JUDr. Martin Ribár – advokát a predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT

Za právny štát on Facebook