Skip to content
Menu
Regionálna súťaž detského hudobného folklóru 2024
publikované: 26 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Regionálna súťaž detského hudobného folklóru 2024

Vihorlatské múzeum v Humennom uskutočnilo dňa 16.mája 2024 regionálnu súťaž detského hudobného folklóru v kategóriách – spevácke skupiny, ľudová hudba, sólisti inštrumentalisti a sólo-duo spev pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce.

Podujatia sa zúčastnili 4 spevácke skupiny, 1 sólista inštrumentalista, 1 ľudová hudba a 70 detských spevákov, celkovo 117 účastníkov súťaže, ktorých hodnotila odborná porota v zložení – PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD., Miroslav Dzijak, DiS.art. a Gejza Lakatoš.

V kategórii speváckych skupín sa v zlatom pásme umiestnili DSS Bosoročky zo SZUŠ Kudlovská  Humenné, strieborné pásmo získali DSS Zorjanka zo ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava Snina,  DSS Kacarka z Cirkevnej spojenej školy Snina a DSS Vinčik zo ZŠ a MŠ Klenová.

V kategórii ľudových hudieb zlaté pásmo získala DĽH zo SZUŠ Kudlovská v Humennom a v kategórii sólistov inštrumentalistov sa Peter Terkoš zo ZŠ Kamenica nad Cirochou umiestnil v bronzovom pásme.

Všetkým účinkujúcim gratulujeme a zvlášť ďakujeme pedagógom, ktorí sa svojim úsilím pričinili o veľmi vydarené podujatie.

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art. – odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom