Skip to content
Menu
Podvod s kryptomenami v Rakúsku
Aktuálne
publikované: 9 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Podvod s kryptomenami v Rakúsku
Aktuálne

V posledných rokoch sme svedkami značného nárastu podvodov súvisiacich s kryptomenami, ktoré majú často medzinárodný rozmer a vyžadujú koordinovanú reakciu právnych orgánov. Prípad, ktorý sa odohral v Rakúsku a bol nedávno odhalený, je len jedným z mnohých, ktoré poukazujú na potrebu zvýšenej ostražitosti a spolupráce na boji proti týmto sofistikovaným podvodníkom.

Podľa tlačovej správy Európskej spoločnosti pre spravodlivosť v oblasti trestného súdnictva, Europol spolu s rakúskymi úradmi a ich kolegami v troch ďalších krajinách uskutočnili koordinovaný zásah proti skupine podvodníkov, ktorí od decembra 2017 do februára 2018 vyvíjali vlastný softvér a algoritmy s cieľom lákať investorov do falošného kryptomenového podniku. Tento podvod mal za následok straty vo výške 6 miliónov EUR zo strany investorov, pričom sa predpokladá, že skutočná suma strát môže byť ešte vyššia.

Tento incident nie je ojedinelý. V novembri 2023 bola podobná situácia, keď FBI zatkla tri osoby obvinené z využívania bezpečnostných zraniteľností v bankách na krádež viac ako 10 miliónov dolárov, ktoré boli následne prevedené na kryptomeny. V marci 2024 bol britský občan menom Wen Jian uznán vinným z podvodu, pri ktorom ošklbal viac ako 130 000 investorov o 6 miliárd dolárov v priebehu piatich rokov.

Tieto prípady poukazujú na rastúci trend podvodov a zneužívania v oblasti kryptomien, ktoré vedú k významným finančným stratám pre investorov. Len vo februári 2024 boli hlásené straty presahujúce 412 miliónov dolárov, a v apríli toho istého roku dosiahli podvody s kryptomenami straty vo výške 25,7 milióna dolárov.

Vzhľadom na tieto udalosti je dôležité, aby sa investori naučili rozpoznávať varovné signály podvodov a chránili svoje investície. Medzi tieto signály patrí napríklad sľub nezvyčajne vysokých výnosov, nedostatok transparentnosti o fungovaní projektu, alebo tlak na rýchle investovanie. Je tiež kľúčové, aby investori vyhľadávali informácie z dôveryhodných zdrojov a konzultovali svoje investičné rozhodnutia s finančnými poradcami.

Na záver, tento prípad zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce v boji proti kryptomenovým podvodom a potrebu zvýšenej obozretnosti zo strany investorov. Ako sa ukázalo, podvodníci často využívajú medzery v regulačnom prostredí a nedostatok informovanosti investorov na realizáciu svojich podvodných schém. Preto je nevyhnutné, aby sa investori stali proaktívnymi v ochrane svojich aktív a aby právne orgány pokračovali v spolupráci na odhaľovaní a stíhaní týchto zločinov.

Príspevok Podvod s kryptomenami v Rakúsku je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.