Skip to content
Menu
Plánujte s nami revitalizáciu vnútrobloku M. Bela, spúšťame dotazník
publikované: 31 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Plánujte s nami revitalizáciu vnútrobloku M. Bela, spúšťame dotazník

Trenčín:

Mesto Trenčín pripravuje projektovú dokumentáciu k obnove vnútrobloku na Ul. Mateja Bela na Juhu. Naším cieľom je získať ďalšie informácie o lokalite, ľuďoch a ich potrebách. V prvej fáze sa k nám dostali cenné informácie a veľké množstvo podnetov z rozhovorov, mapovaní okolia a spoločnými stretnutiami s ľuďmi, ktorí tam žijú.

Svoje postrehy a témy, ktoré je podľa vás potrebné pri obnove vnútrobloku riešiť, môžete zhrnúť v ďalšej fáze, a to pri vypĺňaní dotazníka alebo cez QR kód (na obrázku nižšie). Budeme radi, ak o tomto dotazníku poviete aj susedom.

Obyvatelia vnútrobloku pri Ulici M. Bela si môžu dotazník nájsť vo svojich schránkach, príp. v priestoroch KC Aktivity, kde je vedľa hlavného vchodu umiestnená aj schránka na ich zber. Odpovede zbierame do 14.6.2024.

Výsledky dotazníka i podnety z verejného stretnutia spracujeme do záverečnej správy, ktorá bude jedným z podkladov na prípravu novej podoby lokality. Váš aktívny prístup a spätná väzba nám pomôžu zapracovať do projektu čo najviac požiadaviek a vytvoriť tak ideálny priestor pre všetkých.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese ipt@trencin.sk

Váš názor je pre nás dôležitý. Ďakujeme! 

Zdroj: Mesto Trenčín