Skip to content
Menu
Oznámenie o stavebných prácach na ceste I/64 v Nových Zámkoch
Regióny
publikované: 24 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Oznámenie o stavebných prácach na ceste I/64 v Nových Zámkoch
Regióny

OZNÁMENIE O UZÁVIERKE CIEST

Mesto Nové Zámky oznamuje, že Slovenská správa ciest bude realizovať stavebné práce na oprave vozovky cesty č. I/64 pod názvom „Veľkoplošná oprava ciest I. triedy, cesta I/64 k.ú. Nové Zámky“. Z tohto dôvodu bude časť cesty I/64 v úseku od Výpaliska po SNP v Nových Zámkoch (v ckm 29,088 – 30,740) čiastočne uzavretá.

Trvanie uzávierky:
Od 08. 07. 2024 (od 06:00 h) do 22. 09. 2024 (do 19:00 h)

Spôsob realizácie prác:
Stavebné práce sa budú realizovať za premávky. Organizácia dopravy bude zabezpečená dočasným dopravným značením.

Uzávierky miestnych ciest:
Počas jednotlivých etáp realizácie stavby dôjde postupne k uzávierkam miestnych ciest na nasledovných uliciach v k.ú. Nové Zámky:

 • Novomestská
 • Lécka
 • Letomostie
 • T.G. Masaryka
 • Jiráskova
 • Devínska
 • SNP (vnútroblok)
 • Komjatická
 • Bratislavská
 • Výpalisko (časť od Bratislavskej)
 • Železná
 • Dostojevského
 • Javorová
 • Krátka
 • Ľ. Štúra

Tieto uzávierky budú realizované kvôli obnove povrchu vozovky na ceste I/64.

Poznámka:
Prosíme vodičov a obyvateľov Nových Zámkov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pochopenie v súvislosti so zlepšovaním stavu miestnych ciest.

©Slovenský večerník/ilustračné foto