Skip to content
Menu
OPTIMALIZUJEME SIEŤ STREDNÝCH ŠKÔL

Mnohé zo stredných škôl majú v súčasnosti stanovené rozpočty iba na prežitie a aj preto nemajú prostriedky na modernizác…
Aktuálne
publikované: 4 júna, 2024
Menej ako minútu min.
OPTIMALIZUJEME SIEŤ STREDNÝCH ŠKÔL

Mnohé zo stredných škôl majú v súčasnosti stanovené rozpočty iba na prežitie a aj preto nemajú prostriedky na modernizác…
Aktuálne

OPTIMALIZUJEME SIEŤ STREDNÝCH ŠKÔL

🏫Mnohé zo stredných škôl majú v súčasnosti stanovené rozpočty iba na prežitie a aj preto nemajú prostriedky na modernizáciu priestorov či vzdelávacích postupov.

📣 Tomáš Drucker: Ak nezačneme konať, budú chýbať schopní a manažérsky pripravení riaditelia, kvalitní učitelia, bude narastať investičný dlh a peniaze štátu sa budú používať na prežívanie neudržateľného systému.“

💪Cieľom ministerstva je v spolupráci so samosprávnymi krajmi, zamestnávateľmi a ďalšími rezortmi pripraviť súbor opatrení, ktoré ozdravia sieť stredných škôl.

👍Kvalitnejšie stredné školy budú silnejšími partnermi pre firmy aj vysoké školy a lepšie pripravia žiakov na univerzity alebo trh práce.

👍Cieľom je zároveň podpora vzniku moderných škôl, ktoré reagujú na zmeny a výzvy a ponúkajú možnosti rozvoja v oblasti neformálneho a celoživotného vzdelávania.

❗️Štátni aj neštátni zriaďovatelia stredných škôl môžu do konca augusta 2024 predložiť ministerstvu projekty optimalizácie siete vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
🔹Projekty budú zahŕňať víziu zriaďovateľa, rozvoj ľudských zdrojov, efektívnosť prevádzky a financovania, udržateľnosť vybavenia škôl a vytváranie partnerstiev.
🔹Každý projekt bude posúdený na expertnej úrovni, s odporúčaniami prerokovanými s príslušnými organizáciami.
🔹V marci 2025 budú môcť zriaďovatelia predložiť žiadosti o zmenu v sieti, aby mohla byť optimalizácia schválená od školského roka 2025/2026.

🌐 Viac na: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavuje-plan-optimalizacie-siete-strednych-skol/

Slavomír Partila – štátny tajomník ministerstva školstva

Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR