Skip to content
Menu
Nová multifunkčná športová plocha v ZŠ Hurbanovo: Priestor pre športové aktivity a komunitu
Regióny
publikované: 10 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Nová multifunkčná športová plocha v ZŠ Hurbanovo: Priestor pre športové aktivity a komunitu
Regióny

Mesto Hurbanovo s radosťou oznamuje úspešné dokončenie projektu “Multifunkčná športová plocha ZŠ Hurbanovo” vďaka podpore z Fondu na podporu športu.

Ako informuje mesto Hurbanovo, cieľom tohto projektu bolo vytvoriť kvalitné športové prostredie pre žiakov základnej školy a širokú verejnosť.

Miesto realizácie projektu

 • Areál Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Nám. Dr. M. Thege Konkolyho v Hurbanove.

Hlavné aktivity projektu:

 • Stavebné práce zahŕňali vytvorenie multifunkčnej plochy pre športové aktivity ako bedminton, tenis, basketbal, futbal a volejbal.
 • Dodávka športového náradia pre rôzne športové disciplíny.
 • Osvetlenie, mobiliár a oplotenie ihriska.
 • Doplnkové aktivity zahŕňali vypracovanie podpornej a projektovej dokumentácie, nákup parkových lavičiek s operadlom a výkon stavebného dozoru investora.

Prínosy projektu:

 • Priestor pre výučbu športu a realizáciu športových aktivít žiakov miestnych základných škôl.
 • Organizácia športových a kultúrnych podujatí pre športové organizácie a širokú verejnosť formou bezodplatného užívania vo vyhradených hodinách.

Finančné údaje:

 • Výška príspevku: 71 270,25 EUR
 • Výška spolufinancovania: 30 550,00 EUR
 • Celkové oprávnené výdavky: 101 820,25 EUR
 • Výdavky celkom: 107 983,14 EUR

Projekt bol podporený z verejných zdrojov prostredníctvom príspevku z Fondu na podporu športu.

Táto nová multifunkčná športová plocha prináša nové možnosti pre rozvoj športových aktivít a zvyšuje kvalitu života obyvateľov Hurbanova. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu a prispeli k zlepšeniu infraštruktúry pre šport a komunitu.

© Slovenský večerník/ilustračné foto