Skip to content
Menu
Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov
publikované: 24 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

V priestoroch Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi, dňa 19. apríla 2024, sa konal vrchol 21. ročníka projektu EKOROK s Nestlé.

Uzatváracia prezentácia a hodnotenie sa uskutočnili pri príležitosti Dňa Zeme. Do tohtoročnej témy “Les – miesto zázrakov” sa zapojilo viac ako 3000 žiakov zo štyroch základných škôl a dvoch materských škôl v Prievidzi. Na vyhodnotení sa zúčastnili zástupcovia primátorky Prievidze, Norbert Turanovič, a riaditeľ závodu Nestlé v Prievidzi, Dušan Ďurdík.

Beáta Jelačičová, vedúca oddelenia školstva a školského úradu, uviedla: “Žiaci spolu s koordinátormi projektu a v spolupráci s pedagogickými zamestnancami počas školského roka 2023/2024 realizovali činnosti, ktoré posilnili vedomosti a zručnosti detí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Okrem tvorivých aktivít sa podarilo zbierať 39 465 kg papiera, čím zachránili 670 stromov. Na recykláciu priniesli 753 kg batérií, 180 ks mobilných telefónov, 800 kg elektroodpadu a 100 kg použitého oleja. Výsledky svojich aktivít prezentovali na webových stránkach škôl a na webovom sídle Centra voľného času v Prievidzi.”

Zelené nápady pri revitalizácii školských areálov

Tento rok boli vybrané dve základné školy a jedna materská škola, ktoré získali finančnú podporu na realizáciu svojich projektových zámerov. Základné školy získali po 1400 eur a materská škola 1000 eur. ZŠ Ulica energetikov sa rozhodla v rámci projektu “Ovocný sad – zdravie pre všetkých” zriadiť na pozemku školy ovocný sad, o ktorý sa budú starať žiaci a ich starí rodičia. ZŠ Mariánska ulica vytvorila environmentálnu učebňu so zeleňou a hmyzím hotelom. MŠ Ulica M. Mišíka vybudovala vyvýšené záhony, o ktoré sa budú starať deti.

Okrem vybraných škôl dostala na svoje aktivity sumu vo výške 595 eur každá zapojená ZŠ a ZŠ s MŠ. Príspevok vo výške 630 eur získalo aj Centrum voľného času.

Projekt EKOROK realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a finančnou podporou spoločnosti Nestlé Slovensko, ktorá na podporu škôl vyčlenila príspevok vo výške 8 000 eur.

Manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko, Ľubica Novotná, k EKOROKU hovorí: “Toto podujatie má tradičné a nezastupiteľné miesto v kalendári aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. Je príkladom, že správne vedená mladá generácia si vie osvojiť pozitívne hodnoty tvorby a ochrany životného prostredia.”

Primátorka mesta Prievidza, Katarína Macháčková, k EKOROKU uviedla: “Uplynulé desaťročia potvrdili, že skvelý nápad spojený s úspešnou firmou a zodpovednými jednotlivcami, ktorí majú záujem o svet, v ktorom žijú, prináša skutočné ovocie. Tisíce zapojených študentov v priebehu rokov sa premenili na tisíce kilogramov zozbieraných druhotných surovín, stoviek nových stromov, kríkov a rastlín, a desiatok osadených lavičiek. Čo je ešte dôležitejšie, tieto zmeny ovplyvnili myslenie našich detí a viedli k vytvoreniu zodpovednej mladej generácie, ktorá si váži a zlepšuje svoje životné prostredie. Chcela by som poďakovať všetkým účastníkom projektu a osobitne spoločnosti Nestlé za ich podporu.

Galaprogram s množstvom zaujímavých aktivít:

Pre verejnosť a študentov škôl sme pripravili výstavu s fotografiemi ,,Čo sa nám podarilo v školskom roku 2023/2024″. Okrem toho sú k dispozícii interaktívne hry, súťaže a tvorivé dielne organizované rôznymi organizáciami vrátane Zelenej župy TSK, Lesov SR, Zoo Bojnice, Planéty A, SZOPK Prievidza – Včely v meste, Vtáky v meste, Tvorivej dielne a pohybových aktivít CVČ Prievidza. Deti tiež pripravili zaujímavý kultúrny program, ktorý zahŕňa ekodivadelné predstavenia, piesne, básne a tanec.

Aktivity jednotlivých škôl:

Žiaci ZŠ s MŠ na ulici P. Dobšinského vyrábali vtáčie búdky, získavali informácie o lesoch SR a svetových pralesoch a vyskúšali si prácu včelára v rámci Včelej Akadémie. Boli nadšení z vystúpenia chovateľov exotických vtákov priamo v škole.
Žiaci ZŠ na ulici energetikov sa venovali záchrane migrujúcich žiab a zúčastnili sa medzinárodnej súťaže Ekofotografia 2023, kde bol ocenený Simon Glonek.
Na ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici realizovali projekt “Včely do škôl” a diskutovali o ochrane medveďa hnedého. Vytvorili tiež projekt “Stromy – živé ruky zeme” a prezentovali ho na projektovom dni.
ZŠ na Mariánskej ulici sa zapojila do projektu “Vyčisti svoju rieku” a vytvorila 2 nové včelie domčeky v areáli školy.
Na ZŠ na Rastislavovej ulici deti vyrábali hračky zo starých látok, recyklovali papier a vytvárali kŕmidlá pre vtáčiky a svietniky. Študenti tiež navštívili interaktívnu prednášku o udržateľnej móde a textilnom odpade.

©Slovenský večerník/ilustračné foto