Skip to content
Menu
Most v Lipanoch čaká rekonštrukcia
Regióny
publikované: 2 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Most v Lipanoch čaká rekonštrukcia
Regióny

Lipany sa pripravujú na rozsiahlu rekonštrukciu mosta a lávky pre peších cez Lipiansky potok na ulici Sabinovská, ktorý sa nachádza oproti poliklinike na Sládkovičovej ulici. Výsledky nedávnej diagnostiky vykonanej statikom ukázali, že most je v havarijnom stave, čo si vyžaduje neodkladné opatrenia.

Bezpečnostné opatrenia

Na základe posúdenia stavu mosta a lávky sa mesto Lipany rozhodlo pristúpiť k uzatvoreniu lávky a čiastočnému uzatvoreniu mosta. Tieto opatrenia spôsobia zmeny v organizácii dopravy v danom mieste, avšak samospráva zachovala možnosť prechodu pre peších, aby minimalizovala nepríjemnosti pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Primátor mesta Vladimír Jánošík sa vyjadril k situácii: „Na úvod je potrebné povedať, že most prešiel do vlastníctva mesta po vybudovaní obchvatu a jeho stav zodpovedá dedičstvu dlhodobého zanedbávania jeho údržby. Momentálne vypracovávame projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mosta a výstavbu novej lávky pre peších. Aj touto cestou chcem poprosiť obyvateľov a návštevníkov mesta o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť.“

Kritický stav mostov na Slovensku

Situácia v Lipanoch nie je ojedinelá. Až 40% mostov na Slovensku je v zlom alebo veľmi zlom stave, čo poukazuje na potrebu rozsiahlych investícií do údržby a rekonštrukcie mostných konštrukcií po celej krajine.

Plány na rekonštrukciu

Mesto Lipany intenzívne pracuje na projektovej dokumentácii potrebnej pre rekonštrukciu mosta a výstavbu novej lávky pre peších. Rekonštrukcia zahŕňa nielen opravu existujúcej konštrukcie, ale aj modernizáciu, ktorá zabezpečí bezpečnosť a komfort pre všetkých používateľov.

Mesto si uvedomuje, že rekonštrukčné práce prinesú dočasné nepohodlie a zmeny v každodennom živote obyvateľov. Preto primátor Vladimír Jánošík vyzýva všetkých k trpezlivosti a zvýšenej opatrnosti počas obdobia, kým budú prebiehať práce na moste.

Rekonštrukcia mosta a lávky pre peších v Lipanoch je nevyhnutným krokom k zlepšeniu bezpečnosti a kvality dopravnej infraštruktúry v meste. Mesto Lipany sa zaväzuje uskutočniť tieto práce čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, pričom prosí obyvateľov o pochopenie a spoluprácu počas tejto náročnej doby.

most1most3_(1)1_11zon

© Slovenský večerník/ilustračné foto