Skip to content
Menu
Ministerstvo financií (MF) SR má možnosť na premostenie obdobia do vyplatenia priamej podpory poľnohospodárom
publikované: 24 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Ministerstvo financií (MF) SR má možnosť na premostenie obdobia do vyplatenia priamej podpory poľnohospodárom

Ministerstvo financií (MF) SR má novú možnosť na premostenie obdobia do vyplatenia priamej podpory poľnohospodárom.

Podľa navrhovanej novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve, ktorú vo štvrtok schválila vláda, bude môcť ministerstvo poskytnúť poľnohospodárom pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok. Táto pomoc bude realizovaná prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB).

Hlavným cieľom navrhovaného zákona je zabezpečiť právny rámec pre poskytovanie štátnej alebo minimálnej pomoci poľnohospodárom alebo obhospodarovateľom lesa vo forme návratnej finančnej výpomoci. Táto forma pomoci má umožniť poskytnutie finančných prostriedkov poľnohospodárom alebo obhospodarovateľom lesa do vyplatenia priamych podpôr.

Aby bola zabezpečená administratívna efektívnosť pri vykonávaní tejto pomoci, navrhuje sa, aby vykonávateľom schémy pomoci bola SZRB. Tá by spravovala žiadosti o finančnú pomoc, vyhodnocovala splnenie podmienok poskytnutia pomoci a distribuovala finančné prostriedky na účty jednotlivých prijímateľov pomoci.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR uviedlo, že poľnohospodári a obhospodarovatelia lesa si budú môcť zobrať od štátu výhodnú pôžičku. Novela zákona ide do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč dodal, že poľnohospodári si budú môcť vziať pôžičku do maximálnej výšky 100 tisíc eur alebo do 70 % priamych platieb, ktoré im prislúchajú za rok 2023.

Tento krok má pomôcť poľnohospodárom a lesníkom premostiť obdobie do vyplatenia priamej podpory za výhodných podmienok.

©Slovenský večerník/ilustračné foto