Skip to content
Menu
Mestský podnik služieb v Kremnici finišuje s prácami na revitalizácii Pamätníka SNP
Regióny
publikované: 10 júla, 2024
Menej ako minútu min.
Mestský podnik služieb v Kremnici finišuje s prácami na revitalizácii Pamätníka SNP
Regióny

Mestský podnik služieb Kremnica finišuje v týchto dňoch s prácami na revitalizácii priestoru Pamätníka SNP na Námestí SNP.

Rekonštrukcia, ktorá prebieha pod vedením riaditeľky podniku Slávky Hnilovej, zahŕňa kompletnú úpravu spevnených plôch, výmenu mestského mobiliáru vrátane parkových lavičiek a smetných košov, ako aj sadové úpravy. Súčasťou týchto úprav je výsadba vyvýšeného kvetinového záhona, ktorý bude lemovať pieskovcové súsošie.

Ako informuje mesto Kremnica, cieľom revitalizácie je nielen zlepšenie estetického vzhľadu pamätníka, ale aj zvýšenie komfortu pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Do júna 2025 bude celkový počet parkových lavičiek navýšený na konečný počet osem kusov, čo poskytne viac priestoru na odpočinok a stretnutia.

Pamätník SNP je významným centrom odpočinku a miestom stretnutí pre miestnych obyvateľov i turistov. Úprava okolitej zelene a nová výsadba kvetinového záhona sú súčasťou širšieho zámeru “Kvitnúceho mesta Kremnica”. Tento projekt sa zameriava na skrášlenie mesta a zlepšenie jeho verejných priestorov. Po dokončení prác v centrálnej mestskej zóne, konkrétne v centre mesta, budú revitalizačné práce pokračovať aj na sídliskách J. Horvátha a Dolnej ulici.

Súsošie na Námestí SNP je dielom popredného slovenského sochára Fraňa Štefunku a bolo odhalené v roku 1954 pri príležitosti 10. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. Toto historické dielo nielenže pripomína významné udalosti z našej histórie, ale tiež prispieva k estetickej hodnote verejného priestoru.

Revitalizácia priestoru Pamätníka SNP je jedným z kľúčových projektov Mestského podniku služieb, ktorý sa zameriava na zlepšenie kvality života v Kremnici a skrášlenie jej verejných priestranstiev. Táto iniciatíva je vítaná obyvateľmi mesta a prispieva k celkovému pozitívnemu vnímaniu mesta ako miesta, kde sa spája história s moderným životom.

© Slovenský večerník/ilustračné foto