Skip to content
Menu
Mestské služby Šurany rýchlo reagovali na škody spôsobené silným vetrom
Redakcia
publikované: 13 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Mestské služby Šurany rýchlo reagovali na škody spôsobené silným vetrom
Redakcia

Silný vietor, ktorý dosahoval na území nášho mesta nárazovo až 23 m/s, priniesol so sebou aj niekoľko škôd menšieho rozsahu. Jednou z nebezpečných situácií, ktoré vznikli v dôsledku tohto počasia, bola situácia na ulici Komenského, kde sa vyvrátil strom.

Ako informuje mesto Šurany, zamestnanci Mestského podniku služieb Šurany ihneď po tom, ako sa dozvedeli o tejto udalosti, začali so svojou rýchlu a odbornou prácou na odstránení vyvrátenej lipy malolistej. Ich úsilie bolo nasmerované nielen na bezpečné odstránenie stromu, ale aj na obnovenie normálnej premávky v čo najkratšom čase.

Príslušníci Mestskej polície sa tiež zapojili do riadenia situácie a na krátky čas museli uzavrieť premávku na spomínanej ulici, aby zabezpečili bezpečnosť v okolí pracoviska. Ich rýchla a efektívna reakcia pomohla minimalizovať riziko ďalších nebezpečenstiev.

Po úspešnom odstránení drevnej hmoty bola premávka na ulici Komenského opäť bezpečne otvorená a nedošlo k žiadnym škodám na zdraví ani majetku. Táto udalosť poukazuje na dôležitosť rýchlej a koordinovanej akcie v prípade náhlych situácií spôsobených extrémnym počasím.

Je dôležité, aby mestské služby, ako aj miestna polícia, boli pripravené na riešenie takýchto situácií a zabezpečovali bezpečnosť obyvateľov a majetku mesta. Ich úsilie a profesionálny prístup sú kľúčom k minimalizácii škôd v prípade náhlych udalostí.

Vďaka rýchlej a efektívnej reakcii na vyvrátené stromy po silnom vetre sa podarilo zachovať bezpečnosť a plynulosť života v našom meste.

© Slovenský večerník/ilustračné foto