Skip to content
Menu
Mesto Veľký Šariš uspelo a boli vybraní do projektu Europe Goes Local network!
publikované: 17 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Mesto Veľký Šariš uspelo a boli vybraní do projektu Europe Goes Local network!

Mesto Veľký Šariš a jeho mládež majú dôvod na oslavu, pretože boli vybraní ako jedna z ôsmich samospráv do prestížneho projektu Europe Goes Local (EGL).

Medzi 38 miestami a obcami z celého Slovenska sa Veľký Šariš vyniesol svojou angažovanosťou a energiou, čo prinieslo úspech v očiach komisie projektu.

Ako informuje mesto Veľký Šariš, od štvrtka 11. apríla 2024 do nedele 14. apríla 2024 sa mladí zástupcovia mesta, Veronika Demeterová, Jakub Dorko a Daniel Marcinko, spolu s Jana Jačišinovou, zástupkyňou mesta, zúčastnili prvých stretnutí a neformálneho vzdelávania vo Vysokých Tatrách.

Toto stretnutie s mladými z celého Slovenska poskytlo Veľkému Šarišu niekoľko vzácnych príležitostí:

Príklady dobrej praxe: Účastníci sa zoznámili s úspešnými príkladmi práce s mládežou z iných regiónov.
Fungovanie mládežníckych parlamentov: Spoznali fungovanie mládežníckych parlamentov v iných samosprávach a získali inšpiráciu pre rozvoj participácie mládeže aj vo Veľkom Šariši.
Aktivity na osobnostný rozvoj: Mladí zástupcovia si vyskúšali rôzne aktivity na osobnostný rozvoj, čím získali nové skúsenosti a poznatky pre svoj ďalší rast.

Veronika, Jakub a Daniel vynikli nielen svojimi schopnosťami, ale aj schopnosťou výborne prezentovať svoje mesto z ich osobného pohľadu. Ich ciele a vízie, ktoré chcú pretaviť do reality, získali u ostatných účastníkov veľkú podporu a uznanie.

Mesto Veľký Šariš srdečne ďakuje Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže – Neformálnemu vzdelávaniu za túto jedinečnú možnosť byť súčasťou projektu, a to nielen ako účastníci, ale aj ako budúci lídri. Zároveň sme vďační za podporu našich mentorov: Tomáša Juskiva a Radoslava Pláničku, ktorí nám budú pomáhať v ďalšom vývoji a implementácii našich nápadov.

Je zrejmé, že mládež patrí do srdca nášho mesta a po víkendovom vzdelávaní je jasné, že aj mládež chce patriť a aktívne prispievať k rozvoju spoločnosti. Už teraz sa tešíme na ďalšie kroky tohto vzrušujúceho projektu, ktorý nám poskytne ďalšie príležitosti na rast a rozvoj.

A tak, 22. apríla 2024 pozývame všetkých našich občanov na stretnutie, kde budeme zdieľať naše zážitky a výzvy z neformálneho vzdelávania, aby sme mohli spoločne budovať lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.

© Slovenský večerník/ilustračné foto