Skip to content
Menu
Mesto Svit slávnostne otvorilo zrekonštruovanú materskú škôlku na Mierovej ulici
Regióny
publikované: 19 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Mesto Svit slávnostne otvorilo zrekonštruovanú materskú škôlku na Mierovej ulici
Regióny

Mesto Svit s hrdosťou oznamuje slávnostné otvorenie zrekonštruovanej materskej škôlky na Mierovej ulici, ktoré sa uskutoční 23. mája 2024.

Ako informuje mesto Svit, tento významný projekt, realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prináša moderné a rozšírené priestory pre našich najmenších obyvateľov.

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania v meste Svit, so zameraním na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania. Realizáciou tohto projektu sa výrazne zlepšia výchovno-vzdelávacie služby predprimárneho charakteru, čím mesto reaguje na pozitívny demografický vývoj a rastúci dopyt po miestach v materských školách.

Nové a vylepšené priestory

Projekt zahŕňal rozšírenie kapacity materskej školy prístavbou a nadstavbou, čím vznikli tri nové triedy s celkovou kapacitou pre 67 detí. Kapacita škôlky sa tým zvýšila z pôvodných 202 na 269 miest. Okrem toho došlo k mnohým ďalším významným zlepšeniam:

  • Tri nové triedy, čím sa zvýši kapacita o 67 miest.
  • Nové spoločenské priestory pre deti.
  • Nová telocvičňa, ktorá poskytne viac možností na pohybové aktivity.
  • Nová kuchyňa, ktorá nahradí pôvodnú slúžiacu od roku 1958.
  • Pôvodná kuchyňa v suteréne sa premenila na skladovacie priestory.

Rekonštrukcia zahŕňala aj prestavbu súčasných podkrovných priestorov, ktoré trpeli nedostatkom svetla. Tieto priestory boli zmenené na dve nadzemné podlažia s plochou strechou a dostatočným osvetlením, čím sa zlepšila kvalita priestorov pre deti.

Financovanie projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli sumu 1 254 032,08 €, pričom nenávratný finančný príspevok predstavoval 1 191 330,48 €. Mesto Svit prispelo vlastným financovaním vo výške 62 701,60 €. Projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Rýchla realizácia

Projekt bol schválený v rekordne krátkom čase. Od podania žiadosti uplynulo len 9 mesiacov, pričom pôvodný plán na realizáciu stavebných prác bol 16 mesiacov. Vzhľadom na časové obmedzenia sa práce uskutočnili v skrátenom termíne, a to v priebehu 8 mesiacov, so zameraním na dokončenie do 15. decembra 2023. Kvôli nepriaznivému počasiu na konci roka sa niektoré terénne úpravy dokončili na jar 2024.

„Rekonštrukciou materskej škôlky na Mierovej ulici sa rozšíri kapacita o 67 detí, ale hlavne sa zvýši kvalita užívania priestorov pre všetkých 269 detí, ktoré si nové miestnosti, jedáleň a telocvičňu rozhodne zaslúžia,“ uviedla primátorka mesta Dáša Vojsovičová.

Príďte osláviť tento významný krok pre našu komunitu a prezrieť si nové priestory, ktoré budú slúžiť budúcim generáciám. Tešíme sa na vašu účasť na slávnostnom otvorení 23. mája 2024!

Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 2Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 3Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 4Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 5Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 6Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 7Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 8Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 9Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 10Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 11Slávnostné otvorenie rekonštruovanej materskej škôlky bude 23. mája 2024 12

© Slovenský večerník/ilustračné foto