Skip to content
Menu
Mesto Svit hľadá priestory pre novú plaváreň
publikované: 1 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Mesto Svit hľadá priestory pre novú plaváreň

Nájde sa druhá šanca pre plaváreň vo Svite? Tento problém bol predmetom stretnutia predstaviteľov mesta, Dozornej rady Bytového podniku (DR BP), odborníkov a zástupcov plavárne, ktorí sa stretli na mestskej plavárni vo Svite, aby posúdili prevádzkyschopnosť Rehabilitačného strediska – mestskej plavárne.

Ako informuje mesto Svit, stretnutie sa konalo 12. apríla 2024, aby zhodnotili stav plavárne a možnosti jej ďalšieho prevádzkovania. Zúčastnili sa odborníci z rôznych oblastí, vrátane statiky, elektriny a strešnej krytiny, aby sa presvedčili o stave a prípadných problémoch mestskej plavárne.

Hoci mesto a Bytový podnik mali záujem prevádzkovať plaváreň aspoň v obmedzenom režime, stav zariadenia a ekonomické čísla ukazujú na opodstatnené dôvody pre zatvorenie plavárne. Po posúdení viacerých aspektov a stanovísk odborníkov, mesto prijalo návrh o definitívnom zatvorení Rehabilitačného strediska – mestskej plavárne vo Svite.

Počas stretnutia bolo diskutované niekoľko otázok o stave a technickom stave plavárne. Napríklad, externý statik Stanislav Pavlica informoval o probléme so sadaním podlahy a ďalších problémoch, ktoré sa týkajú napríklad praskania stien a netesnenia kanalizácie.

Ďalšie otázky sa týkali stavu elektroinštalácie, filtrácie a vzduchotechniky, ktoré sú čiastočne v dobrom stave, ale vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu, aby vyhovovali súčasným normám.

Zástupcovia mesta a odborníci sa zhodli, že čiastková rekonštrukcia plavárne by sa nevyplatila a je potrebné hľadať komplexnejšie riešenie.

Záverom je, že plaváreň bude aj naďalej zatvorená a mesto musí hľadať finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu alebo úplne nový projekt, ktorý by zabezpečil potrebné služby pre obyvateľov.

Všetci zúčastnení sú presvedčení o potrebe strategického riešenia a nájdenia finančných prostriedkov na komplexnú rekonštrukciu plavárne, aby bola funkčná a moderná pre 21. storočie.

Vlastníci nevyužitých permanentiek si môžu požiadať o preplatenie v Bytovom podniku Svit v období od 2. mája do 30. júna 2024.

Primátorka Dáša Vojsovičová vyjadrila nádej, že plaváreň vo Svite nájde druhú šancu a mesto bude môcť opäť ponúknuť obyvateľom kvalitné služby.

© Slovenský večerník/ilustračné foto