Skip to content
Menu
Mesto Sečovce organizuje III. ročník súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku
Regióny
publikované: 6 júla, 2024
Menej ako minútu min.
Mesto Sečovce organizuje III. ročník súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku
Regióny

Primátor mesta Sečovce vyhlasuje 3. ročník súťaže Najkrajší balkón a predzáhradka. Jej cieľom je podporiť obyvateľov podieľajúcich sa na estetizácii predzáhradiek a balkónov a spoločne tak vytvárať krajší a oku lahodiaci verejný priestor.

Kategórie súťaže

Ako informuje mesto Sečovce, súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách:

 1. Najkrajší balkón
 2. Najkrajšia predzáhradka rodinného/bytového domu

Podmienky účasti

Súťaž je určená pre obyvateľov mesta Sečovce, ktorí bývajú v rodinných a bytových domoch na území mesta. Pri úpravách okolia bytových domov nesmú svojvoľne vysádzať a presádzať stromy a kry. V predzáhradkách je možné v obmedzenom množstve sadiť iba nízke okrasné kvitnúce kry, ktoré bude možné presadiť v prípade potreby rozkopávky v súvislosti s inžinierskymi sieťami.

Sadiť sa smú iba kvetiny (letničky, trvalky, cibuľoviny, hľuzoviny), bylinky, okrasné trávy, ruže. Rastliny nesmú byť invázne. Neodporúča sa tiež vytváranie rôznych obrúb a umiestňovanie kameňov, konštrukcií a pod., ktoré by sťažovali kosenie trávnikov.

Priebeh súťaže

Prihlásenie

 • Základnou podmienkou účasti v súťaži je zaslanie fotografie svojho rozkvitnutého balkóna, okna, lodžie, predzáhradky alebo verejného priestoru, o ktorý sa ako obyvateľ Sečoviec osobne staráte.
 • Elektronicky môžete fotografie doručiť na e-mailovú adresu: najkrajsibalkonsecovce@gmail.com
 • Fyzicky sa môžu fotografie doručiť na adresu: MsÚ Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, pričom obálku označíte heslom „Kvetinová súťaž“.
 • Nominujúci je povinný uviesť kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, telefón).
 • Termín zaslania fotografií: do 01.08.2024

Hlasovanie

 • Súťažné fotografie budú od 05.08.2024 zverejnené na Facebookovej stránke Mesto Sečovce, od kedy bude možné hlasovať o najkrajšie balkóny a predzáhradky do 11.08.2024 do 17:00 hod.
 • Vyhodnotenie a odovzdanie hodnotných cien bude na dňoch mesta, 17.08.2024.

Ceny a ocenenia

 • Cenu získa ten, kto sa o balkón, predzáhradku či verejný priestor stará.
 • V každej kategórii bude ocenené 1., 2. a 3. miesto. Ocenené budú súťažné fotografie s najväčším počtom likeov/páčikov.
 • Špeciálnu cenu môže udeliť primátor mesta.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, právo cenu neudeliť, ako aj právo rozdeliť cenu viacerým súťažiacim.

Osobitné ustanovenia

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke Mesto Sečovce alebo zaslané výhercom za neplatné, alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

Organizátor súťaže nezodpovedá za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane organizátora súťaže. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke Mesto Sečovce.

© Slovenský večerník/ilustračné foto