Skip to content
Menu
Mesto Nováky zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky inštaláciou dopravných zrkadiel a značiek
publikované: 19 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Mesto Nováky zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky inštaláciou dopravných zrkadiel a značiek

Mesto Nováky oznámilo občanom a širokej verejnosti významné zlepšenie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Po konzultácii s odborníkmi v oblasti dopravy sa vedenie mesta rozhodlo nainštalovať nové dopravné zrkadlá a dopravné značky, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a ochrane občanov.

Ako informuje mesto Nováky, tieto opatrenia zahŕňajú inštaláciu dopravných zrkadiel na strategických križovatkách a oblastiach s obmedzenou viditeľnosťou. Tieto zrkadlá pomôžu vodičom lepšie vidieť blížiace sa vozidlá a chodcov, čím sa zníži riziko kolízií a nehod. Okrem toho boli v meste osadené nové dopravné značky, ktoré jasne označujú križovatky a iné potenciálne rizikové miesta.

Mesto Nováky vyzýva všetkých občanov, aby boli ohľaduplní a opatrní počas cestnej premávky, najmä na miestach, kde boli nainštalované nové dopravné zrkadlá a značky. Vedenie mesta verí, že tieto opatrenia prispejú k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky a vytvoria bezpečnejšie prostredie pre všetkých obyvateľov.

Občania, ktorí majú otázky alebo pripomienky k týmto opatreniam, sú vyzvaní, aby kontaktovali mesto a poskytli svoju spätnú väzbu. Mesto Nováky ďakuje všetkým občanom za spoluprácu pri zlepšovaní bezpečnosti na cestách.

© Slovenský večerník/ilustračné foto