Skip to content
Menu
MESTO NITRA NA KULTÚRU A CESTOVNÝ RUCH PREROZDELÍ 130-TISÍC EUR
publikované: 2 mája, 2024
Menej ako minútu min.
MESTO NITRA NA KULTÚRU A CESTOVNÝ RUCH PREROZDELÍ 130-TISÍC EUR

Významné rozhodnutie zaznamenala Nitra, keď mestskí poslanci schválili prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Celková suma vo výške 130-tisíc eur bola pridelená na podporu kultúry a cestovného ruchu, čo naznačuje záväzok mesta investovať do týchto kľúčových oblastí.

Z tejto sumy bolo pridelených 100-tisíc eur na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu, čo predstavuje značný zdroj financií pre umelcov a kultúrne projekty v meste Nitra. Ďalších 20-tisíc eur bolo vyčlenených na zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností, čím sa zdôrazňuje dôležitosť udržiavania histórie a kultúrneho dedičstva Nitry.

Okrem toho bolo 10-tisíc eur určených na podporu a rozvoj cestovného ruchu, čo má potenciál posilniť atraktivitu mesta pre návštevníkov a turistov. Tieto investície by mohli pomôcť propagovať Nitru ako atraktívnu turistickú destináciu a prispieť k hospodárskemu rastu a rozvoju mesta.

Celkovo toto rozhodnutie odzrkadľuje záväzok Nitry k podpore kultúry, zachovaniu historického dedičstva a rozvoju cestovného ruchu, čo by mohlo mať pozitívny vplyv na miestnu komunitu a prilákať nových návštevníkov do mesta.

©Slovenský večerník/ilustračné foto