Skip to content
Menu
Mesto Krupina oslávila Deň Zeme
publikované: 19 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Mesto Krupina oslávila Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme, sa mesto Krupina pripojilo k najväčšiemu environmentálnemu hnutiu na svete.

Každoročne si tento deň pripomíname 22. apríla a organizujeme rôzne akcie zamerané na čistenie a skrášľovanie konkrétnych lokalít, ako aj edukačné aktivity na zvyšovanie environmentálnej osvety pre žiakov našich školských zariadení.

Ako informuje mesto Krupina, zamestnanci Mestského úradu sa zapojili do výsadby kvetov na Námestí SNP a Svätotrojičnom námestí, výsadby do dekoratívnych kvetináčov za Domom služieb, a dosádzali stromy pri Krupinici, Majerskom rade a pri tenisových kurtoch. Pokračovalo sa v skrášľovaní areálu amfiteátra, kde sa odviedlo veľa dobrej práce, kosila sa Geschwindova záhrada ruží a zelené plochy v meste, a natieralo sa aj vodorovné dopravné značenie.

Mestský bytový podnik pracoval na maľovaní informačných tabúľ v meste a Mestské lesy Krupina spolu so žiakmi vyčistili Štangarígeľ. Domček CVČ pripravil pre žiakov rôzne edukačné aktivity, vrátane sledovania bezstavovcov, výtvarnej súťaže Moja planéta Zem, nafukovacej zemegule, enviroaktivít, ukážok triedenia odpadov, výcviku psov, kompostovania a ukážok chovu zvierat.

Žiaci zo základných a stredných škôl vyčistili niekoľko lokalít od odpadkov, kým klienti zariadenia domova sociálnych služieb Nádej vysadili kvetináče pri kríži. Jednotka vojakov z Martina vyčistila ovocný sad na Papuľke.

Mi miestne firmy, ako Wittur s.r.o., LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o. a Way INDUSTRIES a.s., prispeli k čisteniu okolia svojich areálov a výsadbe stromov.

Ďakujeme všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí priložili ruku k dielu. Vďaka vašej práci bol dnešný deň úspešný a prispeli sme k zlepšeniu stavu nášho okolia.

Každý z nás môže prispieť k ochrane a skrášľovaniu svojho okolia. Pripojte sa k medzinárodnej iniciatíve a pomôžte udržiavať čisté prostredie nielen počas tohto dňa, ale aj v budúcnosti!

© Slovenský večerník/ilustračné foto