Skip to content
Menu
Matičné Turíce v Čelovciach
publikované: 26 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Matičné Turíce v Čelovciach

Miestny odbor Matice slovenskej v Čelovciach, pod vedením predsedu Dušana Sľúku, tradične zorganizoval podujatie s názvom Matičné Turíce, ktoré tento rok vyšli na 18. mája 2024. Matičné Turíce organizujeme každý rok a uvedené podujatie patrí medzi stálice podujatí matičnej práce. Turíce sú sviatkami pokoja, ktoré sa od nepamäti v našej obci začínali stavaním májov. Je to tradícia, ktorá sa dodržiava už dlhé roky. Kým vo väčšine miest sa máj stavia začiatkom mája, u nás je to vždy na Turíce. Matičné Turíce tradične začíname turistikou. Tento rok mal byť aj športový deň na Holizni, ale nakoľko v piatok pred podujatím bolo zlé, upršané počasie, rozhodli sme sa, že športový deň presunieme na rúcanie mája. Nakoniec sme športový program nahradili dlhšou turistikou našich krásnych Čeloviec. Trasu sme si zvolili nie veľmi náročnú, nakoľko turistiky sa zúčastnili aj malé deti. Trasa bola dlhá 9 km a viedla poza Dedovú horu. Počasie nám prialo, bolo síce spočiatku zamračené, ale pocitovo veľmi príjemne. Okolo obeda vyšlo aj slnko, ktoré svietilo až do večera. Turistiku sme ukončili na bani pri dvojkríži, ktorý postavil MO MS v Čelovciach s podporou Matice slovenskej, odkiaľ sme mali Čelovce ako na dlani. Krásny výhľad. Turistiku sme si užili všetci, či už deti, rodičia alebo aj starí rodičia. Po ukončení turistiky sme si išli všetci oddýchnuť. O 16:00h sme sa stretli pri miestnom amfiteátri, aby sme my ženy mladšie i staršie ozdobili máj. Tento rok sme postavili dva máje, jeden dospelí muži a jeden menší (detský) mladí chlapci vo veku v priemere 5 rokov. Potom nás čakal krátky program na amfiteátri. Všetkých zúčastnených najprv svojím príhovorom privítal predseda MO MS Dušan Sľúka a poďakoval všetkým, ktorý sa na organizovaní a podpore tohto podujatia podieľali. Po príhovore nás potešil Dušanko Sľúka najmladší, ktorý predniesol krásnu báseň Moja vlasť. Po ňom vystúpili sestry Lara a Lia Stančíkové s Tamarkou Klesniakovou, ktoré nás potešili krásnymi Čelovskými ľudovými piesňami. Po programe nás čakal výborný guľáš, ktorý uvarila rodina Miháľkinová. Po guľáši najmenšie deti pomáhali pri zapálení tradičnej vatry, ktorá na Turíce nesmie chýbať. Týmto každoročným podujatím chceme uchovávať tradície obce spoločne so stmelením vzťahov mladšej a staršej generácie. Týmto veľmi pekne ďakujeme všetkým, či už zúčastneným alebo tým vďaka, ktorým sa toto podujatie mohlo uskutočniť. Ďakujeme starostovi obce Čelovce Jánovi Petrochovi a Jánovi Brlošovi, predsedovi krajskej rady Matice slovenskej pre Banskobystrický kraj, že nás prišli podporiť svojou prítomnosťou. Ďakujeme sponzorom podujatia: Agro Čelovce s. r. o., Poľovníckemu združeniu Pustý hrad Čelovce, Urbárskej a lesnej spoločnosti Čelovce a obci Čelovce.

Uvedené podujatie sa konalo s finančnou podporou MATICE SLOVENSKEJ.

Eva Klesniaková, MO MS Čelovce