Skip to content
Menu
Matičiari v Spišskej Novej Vsi vzdali úctu gen. M. R. Štefánikovi
publikované: 9 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Matičiari v Spišskej Novej Vsi vzdali úctu gen. M. R. Štefánikovi

V piatok 3.5. 2024 sa v Spišskej Novej Vsi konala pietna spomienka pri príležitosti 105. výročia úmrtia jednej z najvýznamnejších osobností našich národných dejín – gen. M. R. Štefánika. Spomienku na tohto velikána a najväčšieho Slováka zorganizovalo Mesto Spišská Nová Ves, Klub Spoločnosti M. R. Štefánika Spišská Nová Ves, Dom Matice slovenskej a Múzeum Spiša pri jeho pamätníku. Na úvod zaznela štátna hymna SR v podaní komorného miešaného speváckeho zboru mesta Spišská Nová Ves – Cantus Villa Nova pod dirigentskou taktovkou J. Bohunčáka. Vzápätí predsedníčka Klubu SMRŠ Spišská Nová Ves, R. Kormošová privítala vzácnych hostí – primátora mesta Spišská Nová Ves, P. Bečarika, viceprimátorov mesta D. Demečka, J. Gondu, riaditeľa D MS Spišská Nová Ves, R. Zachera,  predsedníčku MO MS SNV, J. Prochotskú, evanjelickú farárku z mesta Levoča, Z. Durcovú, ako aj ďalších vzácnych hostí.

Nasledoval príhovor primátora mesta a po ňom sa prítomným prihovoril aj riaditeľ D MS Spišská Nová Ves, R. Zacher, ktorý okrem iného zdôraznil, že ho teší skutočnosť, že Matica slovenská má veľmi dobrú a úzku spoluprácu predovšetkým s mestom Spišská Nová Ves, ako aj so Spoločnosťou M. R. Štefánika. Poďakoval im za to, že si môžu takto každoročne spoločne pripomínať výročia úmrtia generála Štefánika, ktorého mladý, 39 ročný život ukončila letecká nehoda. Spomienkami mu tak vzdávame česť a vyjadrujeme mu našu úprimnú vďaku. Dielo, ktoré zanechal nášmu národu, je z tohto pohľadu svojím významom a dosahom do budúcnosti nesmierne. Štefánik sa stal legendou a súčasne večne mladou ikonou vlastenectva, ktorá inšpiruje nasledujúce generácie slovenských národovcov, politikov, spisovateľov a mnohých ďalších. Súčasne sa stal jednou z mála osobností slovenskej histórie, nevyvolávajúcou polemiky ani dejinné kontroverzie. Práve naopak, generál Štefánik je ťažiskom a osou, ktorá spája inak takmer nespojiteľné prúdy slovenskej spoločnosti a to je trvalý odkaz aj pre dnešnú modernú dobu. Spomienku obohatilo aj duchovné slovo  evanjelickej farárky Z. Durcovej. Neskôr sa prítomní presunuli na Letnú ulicu č. 64, kde sa v r. 1927 prisťahovala matka gen. Štefánika – Albertína, rod. Jurenková a posledný rok svojho života bývala v tomto dome u generálovho mladšieho brata JUDr. Ladislava Dušana Štefánika. Ten pôsobil v meste ako verejný notár. Položením venčeka k domu sme tak vzali hold a úctu aj Štefánikovej matke. O kultúrny program sa postarali žiačky ZUŠ pod vedením D. Kotradyovej.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., riaditeľ D MS Spišská Nová Ves