Skip to content
Menu
Kríž Viery, Princíp Voľby
Peter Poláček
publikované: 8 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Kríž Viery, Princíp Voľby
Peter Poláček
publikované: 20 marca, 2023

Ak prvýkrát nahliadneme do zakázanej komnaty, tak v nej nájdeme KRÍŽ VIERY. KRÍŽ a VIERA – dva pojmy, ktoré majú zámerne zmenené významy. Čo to potom je, ten KRÍŽ VIERY?

Tému otvoril už Dante Alighieri vo svojej Božskej komédii – Pekle: „…že nie ľud hriešny! Cnosť však na zásluhu / nedostačí, ak krst ju nezumýva, / KRST VIERY tej, v ňu skladáš svoju túhu.“

Už vieme, že VIERA vyjadruje pochopené poznanie. Zostáva nám pochopiť pojem KRST = KRÍŽ. Áno, v slovanských jazykoch je to tak. V západných jazykoch je to inak. Tie vychádzajú z gréčtiny, kde sa úkon kresťanského krstu vyjadruje slovom „βάπτισμα (baptizó) – ponorenie“.

Krst v zmysle ponorenia do vody sa v latinčine vyjadruje slovom „baptismus“. V taliančine je to slovo „battesimo“, v angličtine „baptism“, vo francúzštine „baptême“…

Prečo v slovanských jazykoch na vyjadrenie krstu v zmysle ponorenia do vody nepoužili rovnaký výraz? Prečo vytvorili slovo „krst“?

V knihe „Svedectvo pravdy“ sprístupňujem vedľajší objav, ktorý som urobil počas písania tejto knihy.

Nebolo to tak dávno, čo súčasný slovenský a ruský národ rozprával jedným jazykom. Slovenský a ruský jazyk sú umelé a zámerne vytvorené novodobé projektové produkty. Ich cieľ bol jednoduchý – dosiahnuť rozdelenie…

Dôkazy som našiel v jazykoch 19. storočia v Puškinovej poéme „Ruslan a Ľudmila“, v ruskej ľudovej rozprávke „Choď tam – nevedno kam, prines to – nevedno čo“ od A. Afanasieva a v slovenských ľudových rozprávkach od P. Dobšinského.

Ak disponujeme týmto poznaním, potom sme schopní pochopiť, ako zo slova kríž vzniklo slovo „krst“. Slovo „kríž“ sa do ruského jazyka prekladá ako „krest“ → „krst“ = „krst“. Stačilo vynechať iba jedno jediné písmeno – písmeno „e“…

Z uvedeného plynie jednoznačný záver. Slovo „kríž“, myslím tým „rovnoramenný kríž“, alebo inak povedané „katarský kríž“ zaujímal u našich védických predkov tak mimoriadne silné postavenie, že ho konceptuálna moc ani nechcela odstraňovať. Ponechala ho a dala mu iný význam. Na ten pôvodný sa veľmi rýchlo zabudlo.

V. Kulanov vo svojej knihe „Abeceda pravdy“ k pojmu „rovnoramenný kríž“ priraďuje pojmy „štyri lúče štvorcípej hviezdy“, alebo „skrížené latky apoštola Andreja“ používané našimi predkami tisíce rokov na súši i na mori ako astrofyzikálny nástroj na určovanie polohy…

Kríž VIERY podľa V. Kulanova.
Kríž VIERY podľa V. Kulanova.

Vzhľadom na vyššie napísané a po logickej úvahe platí: „KRST VIERY = KRÍŽ VIERY = ŠTYRI LÚČE ŠTVORCÍPEJ HVIEZDY VIERY“. Štyri lúče štvorcípej hviezdy určovali smer cesty (doteraz nám určujú štyri svetové strany).

Z uvedeného vyplýva, že „KRÍŽ VIERY“ nám  v interaktívnej simulácii nášho sveta – prostredníctvom štyroch lúčov ukazuje SPRÁVNY SMER na CESTE ŽIVOTA.

Štyri lúče tento SPRÁVNY SMER ukazujú cez štyri princípy, ktoré majú počas života formovať naše konanie: princíp nezlomnosti, princíp sebaobetovania, princíp sebapoznávania a princíp VIERY so štyrmi vnútornými stavmi: láska – ľúbosť , radosť, pokoj a dobro.

KRÍŽ VIERY tak predstavuje pochopené poznanie o tom, čo nás má napĺňať počas prežívania života v našom svete. Má to byť NEZLOMNOSŤ, SEBAOBETOVANIE, SEBAPOZNÁVANIE a VIERA (pochopené poznanie), v ktorej pramení láska – ľúbosť, radosť, pokoj a dobro.

Takže ak Dante Alighieri opisoval skutočnosť, že v pekle žijú ľudia bez „KRSTU VIERY“, tak tým vyjadroval aj v súčasnosti platný stav: „V PEKLE – INFERNE interaktívnej simulácii nášho sveta ľudia kráčajú po ceste života bez KRÍŽA VIERY.“ Kam asi tak môžu dôjsť?…

Ak sa obzrieme okolo seba, čo vidíme? Vidíme súčasne NEZLOMNOSŤ, SEBAOBETOVANIE, SEBAPOZNÁVANIE a VIERU (pochopené poznanie), v ktorej pramení láska – ľúbosť , radosť, pokoj a dobro? Nech si odpovie každý sám…

Z KRÍŽA VIERY V. Kulanova je zrejmé, že uvedený symbol nesie so sebou oveľa väčšie poznanie, ako som opísal v tomto krátkom článku.

Nesie so sebou napr. poznanie, že Svetlo je produktom Ohňa, alebo poznanie o dokonalosti princípu tandemovej spolupráce mužského a ženského princípu vrcholiacej vytvorením extra super kvantového počítača a odvíjajúcej sa v kruhu bez ohraničenia a konca…

Ako si na tom Ty? Čo formuje Tvoje konanie? Chcel by si vedieť viac? Časť otázok si musíš zodpovedať Ty sám. Ďalšie odpovede nájdeš v trilógii VEDMA VEĎ MA. Prvú knihu „Syn človeka“, nájdeš tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/.

Obsah zakázanej komnaty budem zdieľať aj osobne, a to na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023 (viac pozri na https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/).

Ak chceš vedieť viac, tak konaj a niečo pre to aj urob. TU A TERAZ…

Peter Poláček

(pokračovanie nabudúce)