Skip to content
Menu
Kremnica sa dočkala strategickej investície vo výške 13 miliónov eur
publikované: 19 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Kremnica sa dočkala strategickej investície vo výške 13 miliónov eur

Mesto Kremnica sa dočkalo významnej strategickej investície vo výške 13 miliónov eur na zlepšenie svojej infraštruktúry.

Ako informuje mesto Kremnica, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (StVS) získala finančné prostriedky z eurofondov na dokončenie kanalizácie v meste a modernizáciu čistiarne odpadových vôd pri Hornej Vsi.

Primátor Kremnice Martin Novodomec označil túto správu za najlepšiu za posledné desaťročia. Vďaka úsiliu mesta sa podarilo získať finančnú podporu z európskych zdrojov na riešenie kanalizácie, čo umožní obyvateľom napojiť svoje domácnosti na verejnú kanalizáciu.

Vlastníkom verejnej kanalizačnej siete v Kremnici je StVS. Projektový manažér Juraj Demian oznámil, že projekt bol schválený s nenávratným finančným príspevkom vo výške 11 904 475,45 eur. Celkové oprávnené výdavky na projekt boli schválené vo výške 12 939 647,23 eur.

Odpadové vody z Kremnice a Hornej Vsi v súčasnosti vo veľkej miere končia v Kremnickom potoku formou oficiálnych nečistených výustí. Plánovaná kanalizácia podchytenia týchto nečistených vyústení a prepojenia dielčích kanalizácií vytvorí jednotnú sústavu.

Projekt sa dotkne viacerých ulíc v meste a prinesie modernizovanú čistiareň odpadových vôd. Ďalším krokom bude podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce, ktoré sa predpokladajú v priebehu roka 2025.

© Slovenský večerník/ilustračné foto