Skip to content
Menu
Košice budú jediným slovenským mestom, v ktorom prebehne koordinované európske sčítanie ľudí bez domova
publikované: 30 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Košice budú jediným slovenským mestom, v ktorom prebehne koordinované európske sčítanie ľudí bez domova

Košice, jedno z najväčších slovenských miest, sa stávajú centrom dôležitého projektu v boji proti bezdomovectvu.

Spolu s ďalšími európskymi mestami ako Dublin, Miláno, Lyon, Porto, Münster, Ľubľana a Budapešť, sa Košice zapájajú do koordinovaného európskeho sčítania ľudí bez domova. Tento projekt, financovaný z grantovej výzvy Európskej komisie, je súčasťou iniciatívy EPOCH – Európskej platformy boja proti bezdomovectvu. Na európskej úrovni je koordinovaný Katolíckou univerzitou v Leuvene a na Slovensku ho zastrešuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Nadáciou DEDO a mestom Košice.

Cieľom tohto projektu je získať údaje o ľuďoch bez domova na území mesta, ktoré následne pomôžu pri vypracovaní politík na zmiernenie tejto problematiky. V Košiciach sa projekt nadväzuje na úspešný Registračný týždeň rodín v bytovej núdzi, ktorý prebehol v roku 2021 v spolupráci s mestom, Nadáciou DEDO a Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Sčítanie sa bude zaoberať nielen rodinami v bytovej núdzi, ale aj jednotlivcami, ktorí sú bez domova a prespávajú vonku na ulici.

Primátor mesta Košice, Jaroslav Polaček (nezávislý), zdôraznil význam tohto projektu pre mesto a vyjadril presvedčenie, že hľadanie riešení problému bezdomovectva si zaslúži podporu celej komunity. Košice majú vypracovanú Koncepciu postupného ukončovania bezdomovectva 2022 – 2030 a sú jediným mestom na Slovensku, ktoré sa aktívne zaoberá aj problematikou nelegálnych osídlení.

Sčítanie ľudí bez domova v Košiciach a ďalších európskych mestách sa uskutoční v októbri tohto roku. Získané dáta budú kľúčové pre ďalšie politické rozhodnutia a programy zamerané na pomoc ľuďom v núdzi a na riešenie problematiky bezdomovectva.

©Slovenský večerník/ilustračné foto