Skip to content
Menu
Jubilejný 15.  ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
publikované: 10 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Jubilejný 15.  ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Celoslovenská súťaž „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“, organizovaná Základnou školou Kráľa Svätopluka v Nitre v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Nitre, ponúka priestor pre kreatívnu realizáciu študentov a pedagógov základných škôl. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 26. apríla 2024 v priestoroch Kultúrneho centra Zobor v Nitre. Záštitu nad jubilejným 15. ročníkom prevzal predseda NSK Branislav Becík. Zakladateľ súťaže Martin Bodis podčiarkol pridanú hodnotu podujatia, kde víťazmi sú všetci žiaci, ktorí sa rozhodnú pracovať nad rámec školských povinností a  rozširovať svoje poznatky.

Aj tohto roku sa súťažilo v základných kategóriách – literárnej, výtvarnej a elektronickej. Na  výber bolo z troch zaujímavých tém – Nový príbeh Nitrianskeho kniežatstva, Obdobie života a panovania Svätopluka vo forme učebnej pomôcky alebo edukačného materiálu a Symbolika súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Odborná komisia hodnotila celkovo 300 prác z viac ako 90 škôl, ktorým bola špeciálne sprístupnená učebná pomôcka z dielne Matice slovenskej Od Samovej ríše po Veľkú Moravu.

V literárnej časti súťaže sa súťažilo s poéziou aj s prózou. Porota pri výbere ocenených prác hodnotila najmä originálny prístup k téme, štýl písania a výber jazykových prostriedkov. Značným prekvapením bolo časté siahanie žiakov po literárnom útvare óda a hymna. Vo výtvarnej časti žiaci tvorivo stvárnili historické témy a ich prepojenie so súčasným životom. Dominovali maľby vodovými a temperovými farbami, kresby ceruzkou a kolorované kresby, rôzne koláže a kombinované techniky. Výherné logo žiačky Amiry Alsultani sa už tento rok dočkalo ďalšieho marketingového použitia v podobe plagátu. V elektronickej časti súťažiacich najviac oslovila téma Obdobie života a panovania Svätopluka vo forme učebnej pomôcky alebo edukačného materiálu. Žiaci zasielali pieseň, elektronické logá, únikové hry a kvízy. Novinkou v tomto ročníku boli videá, ktoré zobrazovali príbeh života Svätopluka. Záverečným výstupom súťaže bude samostatná výstava v priestoroch KC DOMOFCreativity v centre Nitry.

Oceňovanie víťazov spestrilo predstavenie divadelno-šermianskej skupiny ViaHistorica. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí svojim žiakom vytvorili tvorivé prostredie, boli im nápomocní a povzbudzovali ich.

Hana Košťaliková, Dom Matice slovenskej v Nitre