Skip to content
Menu
Finančne ohrozených skupín onkopacientov je na Slovensku viac ako dosť
publikované: 21 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Finančne ohrozených skupín onkopacientov je na Slovensku viac ako dosť

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Simplea a spravodajským portálom Peniaze.sk

Aj keď to znie až neuveriteľne, prax ukazuje, že mnohokrát sa kvôli nedostatku peňazí pridá ku rakovine aj podvýživa. Kvalitná strava je však pri chemoterapii zásadná. V opačnom prípade nemajú medzi jednotlivými cyklami pacienti v poriadku krvný obraz. Alebo idú na operácie v zlom stave.

„Základným príjmom počas choroby je nemocenské, prípadne ošetrovné a následne invalidný dôchodok. Pri splnení zákonných podmienok môže pacientovi vzniknúť nárok na jeden alebo viacero peňažných príspevkov napríklad na príspevok na bývanie, na dávky v hmotnej núdzi a v prípade ťažkého zdravotného postihnutia následkom onkologického ochorenia napríklad aj na peňažný príspevok na kúpu osobného auta alebo príspevok na prepravu, úpravu bytu alebo rodinného domu, príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov a ďalšie,“ zhŕňa možnosti finančnej pomoci onkopacientom zo strany štátu na Slovensku Artur Zmeček zo spoločnosti Simplea.

Shutterstock

V prípade, že je onkologický pacient zamestnancom, nastupuje na tzv. PN. V horšej situácii sú podľa slov Artura Zmečeka samostatne zárobkovo činné osoby – teda živnostníci, pokiaľ si pred ochorením neplatili dostatočné nemocenské poistenie. „Počas choroby tak môžu zostať prakticky bez prostriedkov a dokonca sa môžu zadlžiť,“ vysvetľuje.

A pridáva aj konkrétny príklad z praxe: „Predstavte si rozvedenú mamičku s dvomi školopovinnými deťmi, na ktoré dostáva minimálne výživné od otca detí. Je majiteľkou fungujúceho kaderníckeho salóna a práve dokúpila ďalšie drahé vybavenie, na ktoré si vzala malú pôžičku. Neplatí si žiadne životné poistenie, pretože potrebuje každé euro a s vážnou chorobou nepočíta. Ak vážne ochorie a nebude môcť udržať prevádzku, nebude mať len jeden veľmi vážny problém – teda chorobu, ale hneď dva veľké problémy.“

 

 

Nešťastie nechodí po horách! Buďte pripravení, poistite sa ešte dnes.

 

 

Pomôže životné poistenie, ale aj to má podmienky

Podľa majiteľa pobočky Simplea Point v bratislavskom Ružinove Artura Zmečeka v jeho praxi nie je výnimočné, že sa naňho obrátia klienti s diagnostikovanou rakovinu so žiadosťou o pomoc s plnením od poisťovne. Nie všetci však majú na plnenie od poisťovne nárok, prípadne nedostanú také plnenie, ktoré by im pomohlo dostať sa z finančných problémov.

„Vždy záleží od toho, či majú s poisťovňou dobre uzavretú zmluvu. Či majú dostatočnú poistnú ochranu a či majú poistné sumy pre prípad kritických chorôb, invalidity, úrazov alebo práceneschopnosti nastavené dostatočne,“ hovorí s tým, že práve tieto riziká spolu s krytím rizika úmrtia patria v životnom poistení k najdôležitejším.

„Zdôrazňujeme to všetkým klientom, ktorí si uzatvárajú životné poistenie. Bohužiaľ, mnohokrát k nám prídu klienti, ktorí poistné zmluvy uzavreli už v minulosti, a my zistíme, že síce majú dôkladne poistené riziko úrazu, no hlavné životné riziká odbili nízkymi poistnými sumami, aby ušetrili na mesačnej platbe za poistenie. V takýchto prípadoch už pre nich vieme urobiť len máločo,“ vysvetľuje. Naopak, tí, ktorí majú správne uzavretú poistnú zmluvu, majú o problém menej. Peniaze od poisťovne im pomôžu preklenúť ťažké životné obdobie.

Artur Zmeček zdôrazňuje aj dôležitosť poistenia rizika úmrtia v rodinách, v ktorých je onkopacient hlavným živiteľom rodiny a rodina spláca napríklad hypotéku. „Často ide o veľmi tragické prípady, kedy v prípade úmrtia v rodine prídu pozostalí, medzi ktorými sú často aj malé deti, o strechu nad hlavou,“ dodáva.

Finančne ohrozených skupín onkopacientov je mnoho

Podľa odborníkov je medzi onkologickými pacientami mnoho rizikových skupín, ktoré choroba a liečba zasiahnu finančne aj sociálne. Ide o osamelo žijúce osoby, samoživiteľov, osoby starajúce sa o hendikepované deti či partnera alebo starých rodičov, ale aj o osoby s nízkym vzdelaním a sociokultúrnym hendikepom – napríklad cudzincov. Rizikovou skupinou sú aj osoby v evidencii úradov práce a študenti vysokých škôl. Nemajú nárok na pracovnú neschopnosť a možnosť žiadať o invalidný dôchodok nastáva spravidla až po roku. A potom sú tu samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré mali a mohli si platiť neschopnosť, a neurobili tak. Do problémov sa dostávajú aj v exekúciách a v hmotnej núdzi. Skupinu, ktorú choroba zasiahne finančne, rozširujú aj ľudia, ktorí nemajú finančné rezervy a nie sú správne poistení.

„Sociálna pomoc onkologickým pacientom je stále na nízkej úrovni. Nejde totiž o hendikep, na ktorý sa zameriava sociálna pomoc, ale o dlhodobé ochorenie,“ hovorí Artur Zmeček.

Tvrdí, že onkopacientom chýba previazanosť sociálno-zdravotnej starostlivosti. Typickým príkladom je ošetrovné. Ak sa narodí niekomu ťažko zdravotne postihnuté dieťa alebo vznikne hendikep následkom chorôb či úrazu, ošetrujúci poberá tzv, ošetrovné, z ktorého si však finančnú rezervu nevytvorí.

„Žijete na hranici chudoby a keď dôjde u ošetrujúceho k onkologickému ochoreniu, nastane problém. Ošetrovné musí pôvodne ošetrujúci odovzdať inému ošetrujúcemu, prípadne dočasne ústavnému zariadeniu a sám nemá nič. Nemá nárok na nič, hoci svojou starostlivosťou ušetril štátu milióny. A čaká x mesiacov, kým jeho stav bude dlhodobý a bude mať nárok na invalidný dôchodok. Alebo musí prosiť o dávky,“ konštatuje Artur Zmeček a mimovoľne položí aj znepokojujúcu otázku: „Skutočne to má byť takto?“

Zdroj: HN