Skip to content
Menu
Deň Zeme sme v Hnúšti oslávili dobrým skutkom
publikované: 28 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Deň Zeme sme v Hnúšti oslávili dobrým skutkom

Pri príležitosti Dňa Zeme mesto Hnúšťa oslovilo verejnosť, aby sa pripojila k vyčisteniu najbližšieho okolia a zberu odpadu v prírode. Hlavne základné, stredné a materské školy sa aktívne zapojili do týchto aktivít, ale aj ostatní obyvatelia mesta môžu naďalej prispievať k ochrane životného prostredia svojimi dobrými skutkami.

Tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme, ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia a rozvíja diskusiu o možných riešeniach. Mesto Hnúšťa si tento deň pripomenulo rôznymi prospešnými aktivitami, ktoré sa uskutočnili v pondelok 22. apríla 2024.

Ako informuje mesto Hnúšťa, v spolupráci so školami a centrom voľného času mesto zorganizovalo akciu zameranú na zveľaďovanie okolia a vzdelávanie, aby posilnilo záujem verejnosti o problematiku životného prostredia a jeho ochranu.

Žiaci základných, stredných a materských škôl vymenili hodiny v triedach za prácu v teréne a v spolupráci so svojimi učiteľmi sa zapojili do čistenia a upratovania mesta. Okrem toho školy pripravili množstvo aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o zdrojoch, ktoré nám Zem poskytuje a potrebe ich ochrany. Na námestí sa konala výstava “zemegúľ” venovaná téme ochrany životného prostredia, ktorú vytvorili žiaci a deti miestnych škôl. Najmenší účastníci maľovali na námestí pred poliklinikou “na asfalt” a zúčastnili sa zaujímavých environmentálnych úloh zameraných na separáciu, ktoré pripravila spoločnosť Brantner Gemer. Na záver dňa sa deti potešili animovanou rozprávkou s environmentálnou tematikou v kine.

Naša planéta je náš jediný domov a je potrebné, aby sme sa do jej obnovy a ochrany zapojili všetci. Ako jednotlivci máme moc vyjadriť svoj hlas prostredníctvom našich rozhodnutí a činov. Mesto Hnúšťa ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do osláv Dňa Zeme a prispeli k čistote a kvalite životného prostredia v meste a jeho okolí.

Všetkým deťom, žiakom, študentom, pedagógom, rodičom, obyvateľom sídliska 1. mája 908 a ďalším dobrovoľníkom, ktorí prispeli k úspešnému dňu Zeme v Hnúšti, patrí veľká vďaka. Vďaka vášmu odhodlaniu a záujmu o ochranu životného prostredia sa naše mesto stalo krajším a zdravším miestom na život. Pokračujte v tejto dobrej práci aj v budúcnosti!

© Slovenský večerník/ilustračné foto