Skip to content
Menu
Deň rodiny a Jánska vatra
publikované: 25 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Deň rodiny a Jánska vatra

Množstvo hier, zábavy a budovanie súdržnosti

Deň rodiny a Jánska vatra je tradičné podujatie, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Turčianskom Jasene ostatných vyše desať rokov. Tento rok ho usporiadali v sobotu koncom júna spoločne Matica slovenská, obec Turčianske Jaseno, Dobrovoľný hasičský zbor Turčianske Jaseno, v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Turčianske Jaseno. Poďakovanie za podujatie a osobitne za spoluprácu s Maticou slovenskou patrí predovšetkým starostovi Rastislavovi Jesenskému. Podujatie podporili aj ďalší sponzori.

Aj keď ešte hodinu pred začiatkom podujatia poriadne lialo, tak následne v priebehu niekoľkých minút už slnečné popoludnie nenechalo nikoho chladným. Príjemné prostredie športoviska, priľahlých priestranstiev turčianskojasenského futbalového štadiónu, a okolia zaplnili všakovaké atrakcie. Diskdžokej, výčapníčky, majstri vo varení a podávaní guľáša, no najmä organizátori zábavných atrakcií, či jednotlivých súťažných disciplín, všetci ponúkali a spríjemňovali nádherné popoludnie a zabezpečovali skvelú zábavu. Súťaže boli v hádzaní guľou na cieľ do kolesa, hod brvnom, zatĺkanie klinca do klátu, streľba zo vzduchovky na terč, všetky boli veľmi zaujímavé, a vystriedali sa na nich takmer všetci účastníci popoludňajšieho programu. Najlepší súťažiaci si prevzali hodnotné ocenenia od starostu obce Rastislava Jesenského. Menšie detičky sa zabavili pri viacerých atrakciách, ktoré pre nich pripravili pani riaditeľka s pani učiteľkou z jasenskej materskej škôlky. Taktiež sa spoločne s ďalšími deťmi mohli spúšťať, liezť a skákať na nafukovacom hrade či šmýkačke. Ostatní účastníci, najmä starší si posedeli, osviežili sa, podebatovali pri stoloch, kde si mohli vziať a prečítať Slovenské národné noviny či inú matičnú tlač, takže si taktiež užili krásny júnový deň.

K dobrej nálade, ale aj poučeniu a najmä k ostražitosti na cestách prispela ukážka záchrannej akcie simulovanej dopravnej nehody. Uhasenie požiaru, vyslobodenie z akože havarovaného auta, a ukážky súvisiacich záchranných prác, si pripravili miestni dobrovoľní hasiči so skutočným záchranným hasičským vozidlom. Akiste aj takáto ukážka pomôže k uvedomeniu si zodpovednosti všetkých účastníkov cestnej premávky, ale aj k vnímaniu dôležitosti záchranárov a hasičov pri nehodách. Hasiči sa po všetkých ukážkach postarali o zábavu nielen pre deti, ale aj starších zábavy chtivých či odvážnejších účastníkov podujatia, ktorí neváhali vstúpiť a zašantiť si vo voňavej hasičskej pene.

Po skončení súťažných programov, zábava pokračovala formou diskotéky. Po zotmení bola zapálená Jánska vatra, kde si prítomní zaspievali slovenské ľudové a národné pesničky. V zábave sa pokračovalo tancami a spevmi až do rána.

Podujatie prispelo k súdržnosti, posilneniu väzieb v rodine, ako aj medzi priateľmi, spoluobčanmi, taktiež medzi návštevníkmi aj z iných obcí či miest Turca. Matica slovenská a jej miestne odbory, v spolupráci s obcami, mestami, dobrovoľnými hasičmi a ďalšími organizáciami aj takto udržiava a rozvíja tradičné hodnoty slovenskej spoločnosti a upevňuje rodinné väzby.

Viliam Komora, Foto: autor