Skip to content
Menu
Bude dôležité, ako vláda presvedčí o správnosti jej hospodárskej politiky, vyhlásil predseda SOPK
publikované: 21 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Bude dôležité, ako vláda presvedčí o správnosti jej hospodárskej politiky, vyhlásil predseda SOPK

Veľmi dôležité bude, ako sa vláde podarí presvedčiť hlavných ekonomických aktérov doma a v zahraničí o správnosti jej hospodárskej politiky. Uviedol to v utorok v Bratislave predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók na zasadnutí zhromaždenia delegátov komory.

Priblížil, že rok 2024 je poznačený prvými krokmi vlády Roberta Fica, ktorých ambíciou je v prvom období stabilizovať verejné financie a reštartovať hospodársky rast s cieľom riešenia vysokej dlhovej pozície Slovenska v strednodobom horizonte.

“Úspešnosť týchto zámerov bude ovplyvnená viacerými faktormi. V prvom rade rozhodnosťou a razantnosťou samotnej vládnej koalície napĺňať ciele programového vyhlásenia vlády a neoslabovaním jej akčného pôsobenia presadzovaním úzkych skupinových či dokonca osobných záujmov niektorých jej reprezentantov. Veľmi dôležitým momentom bude, ako sa vláde podarí presvedčiť hlavných ekonomických aktérov doma a v zahraničí o správnosti jej hospodárskej politiky motivovať ich k investovaniu a rozvoju podnikateľských aktivít na území Slovenskej repubilky. SOPK ako najsilnejšia podnikateľská štruktúra na Slovensku s najsilnejším medzinárodným zázemím je pripravená s vládou v tejto oblasti úzko spolupracovať,” spresnil Mihók.

O poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia bude po novom rozhodovať rada, rozhodli poslanci

Ďalším faktorom úspešnosti je podľa neho medzinárodný kontext. Ten v súčasnosti pôsobí skôr negatívne. Nespornou realitou je, že svet sa čoraz viac rozdeľuje a drobí – v rámci krajín, politických zoskupení, rodín či dokonca jednotlivcov. “Naša krajina je toho výrazným exemplárnym príkladom,” podčiarkol.

Podotkol, že Európa stráca vnútorné zdroje rastu a výrazne klesá aj jej podiel na globálnom obyvateľstve. Dnes EÚ vrátane Slovenska dosahuje záporný rast obyvateľstva a bez výraznej imigrácie nie je schopná zabezpečiť funkčnosť svojej ekonomiky. Táto situácia vyvoláva napätie na vnútornom trhu EÚ, kde dochádza k výraznému presunu pracovnej sily z jej východného krídla vrátane Slovenska do pôvodných krajín Únie, čo vytvára ďalšiu vnútornú nerovnováhu a napätie medzi členskými krajinami.

EÚ sa podľa Mihóka stáva administratívno-byrokratickým molochom, ktorý by mal v mnohých oblastiach nastúpiť cestu decentralizácie a vytvárania väčšej vnútornej konkurencie na spoločnom trhu a tým posilniť väčšiu konkurenčnú schopnosť firiem EÚ na globálnom trhu. “To je jediná cesta, ako znížiť našu závislosť od mimoeurópskych trhov,” povedal.

Je plyn dobrý alebo zlý a sú tepelné čerpadlá naozaj všeliek? Kríza priniesla neistotu, hovorí manažérka

“My v Európe sa jednoznačne musíme vrátiť k základnej filozofii tvorcov európskej spolupráce v jej kontinentálnej dimenzii, nepripustiť rozvoj ďalšieho vojenského konfliktu na európskom kontinente. Hľadať to, čo nás spája, a vzájomnou spoluprácou postupne odstraňovať to, čo nás rozdeľuje,” doplnil. Toto v plnej miere platí podľa neho aj pre Slovenskú republiku, ktorá je za ostatné roky tiež viac rozdelená ako spolupracujúca.

Presadzovanie ďalšej politickej integrácie a obmedzovanie rozhodovacej právomoci jednotlivých členských krajín je podľa Mihóka “cestou do pekla” a výsledkom bude dezintegrácia aj v tých oblastiach, v ktorých je integrácia potrebná a užitočná.

Mihók dodal, že najväčšie výzvy, ktoré má slovenská ekonomika, ako aj celá spoločnosť pred sebou, sú súdržnosť spoločnosti, konkurenčná schopnosť slovenskej ekonomiky, ďalej kvalita a efektívnosť vzdelávania, ako aj udržateľnosť a dostupnosť zdravotnej starostlivosti či migračné pohyby.

Zdroj: HN