Skip to content
Menu
Banská Bystrica pustila jarnú celomestskú deratizáciu
publikované: 15 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Banská Bystrica pustila jarnú celomestskú deratizáciu

Mesto Banská Bystrica sa, ako aj v predchádzajúcich rokoch, aj teraz snaží zamedziť nárastu populácie škodcov prostredníctvom deratizácie.

V čase zvýšeného migračného tlaku na jar i jeseň sa vykonáva deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia verejných priestranstiev na celom území. Avšak, prax z minulých rokov ukázala, že znižovanie nárastu populácie je potrebné vykonávať aj mimo uvedeného obdobia. Vlani sa potvrdilo až 80 výskytov hlodavcov, čo možno pripísať čoraz častejším slabým zimným obdobiam. Preto bola deratizácia realizovaná aj v letných mesiacoch.

Práce súvisiace s reguláciou hlodavcov koordinuje pracovná skupina, zahŕňajúca zástupcov mesta, deratizačných firiem, odborníkov a správcov kanalizačných sietí. Skupina vyhodnocuje výskyt hlodavcov na základe vlastného zistenia alebo podnetov od obyvateľov. V prípade potvrdeného výskytu sa do nôr umiestnia nástrahy proti hlodavcom pomocou PET fliaš, miesto sa zabezpečí a obyvateľov informuje o deratizácii.

Obyvateľov mesta Banská Bystrica upozorňujeme, aby boli opatrní, najmä vo vzťahu k deťom a zvieratám, v miestach, kde sa vykonáva deratizácia. Spoločnosť zabezpečujúca deratizáciu informuje obyvateľov o postupe a bezpečnostných opatreniach. Odpadky, ktoré sú jedným z hlavných zdrojov potravy hlodavcov, by sa mali riadne zlikvidovať.

Samospráva žiada o spoluprácu aj majiteľov inžinierskych sietí, správcov domov a vlastníkov rodinných domov. Spoločným úsilím je možné dosiahnuť čistejšie a bezpečnejšie verejné priestory mesta.

©Slovenský večerník/ilustračné foto