Skip to content
Menu
Aktivity  Denného centra v Snine – vzdelávací seminár
publikované: 24 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Aktivity  Denného centra v Snine – vzdelávací seminár

V dennom centre v Snine, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo a záujmové aktivity pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, sa konal vzdelávací seminár na tému Byty a Bývanie.

Seminár bol organizovaný v spolupráci s Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie a Miestnym úradom Košice-Sever, pričom podporu poskytlo aj Rádio Regina – východ, informuje Mesto Snina.

Hlavným cieľom seminára bolo osvetliť seniorom najčastejšie problémy súvisiace so správou bytov a bývaním. Inšpektori SOI vysvetlili rozdiely medzi správcovstvom a spoločenstvom vlastníkov bytov a upriamili pozornosť na dôležité aspekty mesačných zálohových platieb za byty. Účastníci mali možnosť klásť otázky a diskutovať na túto tému.

Na záver seminára sa zúčastnení zhodli na tom, že kvalitné susedské a medziľudské vzťahy sú kľúčové nielen pri bývaní, ale aj pri riadení a správe bytových domov. Tento fakt vie ovplyvniť každý z nás prostredníctvom svojho osobného prístupu a vzťahov s ostatnými obyvateľmi bytového domu. Takýmto spôsobom môžeme prispieť k lepšiemu a harmonickému prostrediu vo svojom obytnom prostredí.

©Slovenský večerník/ilustračné foto